Antimobbestrategi

Det er et fælles ansvar for lærere, pædagoger, forældre, elever og skoleledelse at arbejde bevidst for, at ingen bliver mobbet, og at skolen er et trygt og inkluderende miljø. Mobning skal modarbejdes både i børnegrupper og medarbejdergrupper.

På Michael Skolen vægter vi en positiv og respektfuld omgangstone. Det forventes, at alle behandler hinanden med respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også ved kommunikation på skrift og i sociale medier.

Det store forældreengagement på skolen er med til at skabe trivsel for eleverne, og det ses som en vigtig forudsætning for, at mobning ikke opstår. Mobning involverer hele klassen og har konsekvenser for klassen som helhed. Hvis der sker mobning, skal det håndteres med fokus på fællesskabet samtidig med, at der tages vare på den berørte elev.

Værdier som trivsel, tryghed, åbenhed, ærlighed og fællesskab danner grundlag for samværet på Michael Skolen. Vi accepterer ikke mobning, da det strider imod vores pædagogiske grundlag, og skolen skal være et trygt og inkluderende miljø.

Se vores skoleregler i grundskolen her.
Se vores skoleregler i overskolen her.

Det er imidlertid ingen garanti for, at mobning ikke kan opstå, hverken i skolen eller udenfor, fx i elevernes digitale fællesskaber. Når mobning opstår, er det en krise, som skal håndteres.

Derfor har vi udarbejdet en strategi mod mobning. Denne strategi er delt i to dele: ”Hvad gør vi for at forebygge mobning?” og ”Hvad gør vi konkret, når mobning er konstateret?” Strategien er dynamisk og evalueres løbende.

Grundskolens antimobbestrategi

Her kan du læse om Antimobbestrategien i grundskolen

Overskolens antimobbestrategi

Her kan du læse om Antimobbestrategien i overskolen

Relevante links

Red Barnets SletDet rådgivning

Børns Vilkår mod mobning

​Dansk Center for Undervisningsmiljø