Skoleforeningen

Skoleforeningen ved Michael Skolen blev dannet i juli 1976. Ved et intenst arbejde lykkedes det foreningen en måned senere at oprette friskolen Rudolf Steiner Skolen i Gladsaxe med 12 klassetrin i lånte private lokaler, men allerede i oktober kunne skolen rykke ind i Det frie Gymnasiums efterladte lokaler på Krogshøjvej i Bagsværd. Efter ca. fire år her blev skolen indrettet på sin nuværende grund Stokholtbuen 25 i Herlev.

Skoleforeningen og Institutionen Michael Skolen har siden skolens grundlæggelse gået hånd i hånd. Mens Institutionens bestyrelse og ledelse bærer ansvaret for den daglige drift og økonomi, er Skoleforeningens bestyrelses opgave at værne om den egentlige pædagogiske idé og målsætning.

Medlem af Institutionen og Skoleforeningen bliver alle forældre i kraft af barnets/børnenes skolegang på Michael Skolen.

Skoleforeningens formål er via bestyrelsen:

  • at støtte driften og udvidelsen af Den selvejende institution Michael Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, hvis praktiske udformning af Rudolf Steiners pædagogiske ideer udelukkende påhviler skolens lærerkollegium.
  • at arrangere foredrag og kurser, der belyser disse ideer.
  • at vælge medlemmer til Institutionen Michael Skolens bestyrelse.

I Skoleforeningens bestyrelse samles yderligere ideer til og iværksættes f.eks. pædagogiske foredrag, studiekredse, fælles arrangementer, støtte af læreres videreuddannelse, støtte til indkøb af skolemateriel og instrumenter, støtte til byggeri.

Sammensætning af Skoleforeningens bestyrelse:
Bestyrelsen består af 12 medlemmer. 7 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt Skoleforeningens medlemmer, dog kan skolens ansatte og elever ikke vælges på generalforsamlingen. 5 medlemmer vælges af lærerkollegiet blandt Skoleforeningens medlemmer. Lærerkollegiets valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsens opgaver:
Skoleforeningens bestyrelse udpeger 3 medlemmer til Den selvejende institution Michael Skolens bestyrelse. Med udpegningen af disse medlemmer skal Skoleforeningens bestyrelse arbejde på at sikre, at der i Den selvejende institution Michael Skolens bestyrelse er samlet relevante kompetencer, f.eks. antroposofiske og økonomiske.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år inden 1. marts udarbejdes et retvisende regnskab og et budget for det efterfølgende år.

Revisor er tilknyttet bestyrelsen.

Det uundværlige fællesskab
Skolens ansatte og alle øvrige med tilknytning til skolen danner i fællesskab gennem samvær og samarbejde det miljø, der skaber grobund for levende udfoldelse af skolens særlige pædagogik og metoder, og hvor mennesker i alle aldre trives.

Skoleforeningen er en central kraft i denne bestræbelse. Det er derfor af afgørende betydning, at så mange som muligt bidrager med deres hjerte- og tankekræfter samt deltagelse i de fælles projekter. Sammen danner vi et værn om skolens liv som helhed og sikrer dens fortsatte udvikling og forskønnelse.

Intet sted ses skolens idégrundlag og fælles liv bedre end i de årstidsfester, som alle – forældre, børn, lærere og øvrige medarbejdere – deltager i forberedelsen og virkeliggørelsen af. At lægge et arbejde her er ikke bare nødvendigt, men belønnes i høj grad af den glæde, der præger disse fester, fra yngste til ældste deltager. De faste årstidsfester er:

  • Høstfest
  • Julebasar
  • Nytårs- eller Forårskoncert
  • Forskønnelses- og Plantedag
  • Majfest
  • Sommerfest

Cafétjans
Alle klasser har én Cafétjans i løbet af skoleåret, hvor det er forældrenes indsats, der bærer opgaven. Det forventes, at alle forældre på den ene eller anden måde kan bidrage til opgaven. Skoleforeningen kontakter klassens forældrerepræsentant med nærmere oplysning om alt det praktiske.

Se oversigt over cafetjanser her

Noter venligst i kalenderen, hvornår det er jeres barn/børns klasses tur til at have denne tjans. Der kan forekomme ændringer, men vi sørger for, at I får besked i god tid.

Skoleforeningens bestyrelse

Natasja Hall NoerbelFormand5365 5542natasjanoerbel@gmail.com
Katrine Bjerring KristensenNæstformand2335 3876katkris@hotmail.com
Ole GielsstrupKasserer2532 2664opg6486@gmail.com
Ida Dey
Ida Sass
Irdi Renaberg
Jan Thiesen
Marie Brinch-Møller Weitemeyer
Marie Ravn
Solveig Skou Hansen
Suchata Svanberg
Allan SiegfredSuppleant
Eva NeumannSuppleant
Marie Bøving SvendsenSuppleant
Tine BrigelsgaardSuppleant
Johan RenabergRevisor6021 8059jrenaberg@gmail.com

Vedtægter


Vedtægter for Skoleforeningen ved Michael Skolen – april 2019

Generalforsamling


Referat af generalforsamling for Skoleforeningen ved Michael Skolen mandag den 4. april 2022


Referat af generalforsamling for Skoleforeningen ved Michael Skolen onsdag den 3. april 2019

Referat af generalforsamling for Skoleforeningen ved Michael Skolen onsdag den 2. september 2020

Referat af generalforsamling for Skoleforeningen ved Michael Skolen onsdag den 28. april 2021