Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi
Michael Skolen HF arbejder fokuseret med din trivsel, fordi det er skolens berettigelse her i verden at der er en produktiv sammenhæng mellem din udvikling, dit faglige niveau og dit sociale engagement. Det er også den sammenhæng, der er udgangspunktet for skolens fastholdelsesstrategi.

Der er en intim sammenhæng mellem trivsels- og fastholdelsesarbejdet. Forskellen er blot, at fastholdelsesstrategien primært handler om, at du skal forblive i uddannelse – også selvom du skulle vælge at forlade Michael Skolen HF før tid.

Faglig kvalitet
Fastholdelsesstrategien på Michael Skolen HF begrunder sig først og fremmest i, at det faglige arbejde har akademisk, praktisk og kunstnerisk kvalitet, således, at du til daglig oplever, at verden åbner sig for din nysgerrighed og dit engagement gennem det arbejde, du udfører på grundlag af lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen.

Der er ikke noget, der motiverer mere til uddannelse, end den kontinuerlige oplevelse af, at dit vidensniveau og din intellektuelle og praktisk erfaringsdannelse vokser hver dag. Det er skolens forpligtelse, at du har den kontinuerlige oplevelse.

Det er din forpligtelse, at du aktivt opsøger muligheden for at få den oplevelse!

Individuel vejledning
Som en del af HF-fagpakken er der afsat 80 ”personlige” timer, som dels ligger i skemaet (timepuljetimer eller bare “TP”), dels ligger uden for undervisningstiden. Det er timer til personlig vejledning og til særlig fordybelse i fagligt arbejde, hvor du er udfordret (eller har særlige talenter).

Vi har lagt en del af disse ”personlige timer” i skemaet, så du har direkte adgang til vejledning, som dels kan være faglig, dels kan være mere (studie)teknisk og gå på tværs af fag.

Derudover har du altid adgang til din klasseleder, der også fungerer som mentor for dig.

Fraværskonsekvenser
Der er ingen karakterer eller eksamener på Michael Skolen HF. Til gengæld er vi nødt til at have en stram fraværspolitik, som du kan læse om i vores Studie- og ordenregler.

Al erfaring viser, at uddannelsesfrafald blandt andet beror på høje fraværstal, og derfor er vi forpligtet til at reagere, hvis du har højt fravær.

Det gør vi dels via de sanktioner, der er nævnt i studiereglerne, dels via indholdet af de samtaler, vi indkalder til. Samtalerne tilsigter at afklare din studieparathed og de udfordringer, du evt. har.

Studievejledning
Som en del af det nærværende uddannelsesmiljø, der er på Michael Skolen HF, har du almindelig adgang til vores studievejleder, som har plads tæt på klasserne og vil være godt bekendt med dig og dine vilkår.

Det er nemt at træffe aftale med studievejlederen. Du går bare ind og banker på døren!

Hvis du har fraværsproblemer eller på anden måde forekommer dine undervisere frafaldstruet, kan du regne med, at studievejlederen tager fat i dig.

Godt igennem uddannelse

På Michael Skolen kan vi tilbyde et ‘Godt igennem uddannelse’ forløb for dig, der føler dig stresset, trist, nervøs eller bekymret. På Godt igennem uddannelse får du teknikker, du kan bruge, når du føler dig presset, får det skidt, eller er ved at miste overblikket. Læs mere om forløbet her.

Det er den almennyttige foreningen, Komiteen for Sundhedsoplysning  sundhedsoplysning.dk, der har udviklet indsatsen. Læs mere om Godt igennem uddannelse.