Betaling og rejser

Skolepenge og andre udgifter
Michael Skolen HF er et privatgymnasium, der blandt andet finansieres ved hjælp af brugerbetaling. Du kan læse om skolepenge og andre bidrag her.

Skolepengene dækker skolens drift og udgifter til undervisning.

Du skal være opmærksom på, at der løbende kan være udgifter til undervisningsmateriale i størrelsesordenen kr. 1500-2000,- for de to hf-klasser.

Selvom Michael Skolen HF tilstræber en mere behersket og nødvendighedsbaseret anvendelse af it i undervisningen, er det vores klare anbefaling – men ikke noget ufravigeligt krav – at du er udstyret med en bærbar computer med netadgang og funktionelle tekstbehandlings- og matematikprogrammer.

Rejserne
Der indgår tre studierejser i de to studieår på Michael Skolen HF. Alle rejser er pædagogisk og fagligt funderet i såvel hf-fagene som i de kunstneriske fag og fokusområder, der er en del af Steinerskolegangen.

I 1. hf indgår en fem dage lang orkesterrejse som en del af undervisningen i musik på både B- og A-niveau.

I 1. hf rejser klassen til syv dage Frankrig i forlængelse af den værklæsning af Wolfram von Eschenbachs Parsifal, der er en del af det pensum, der række ud over HF-fagene. Men rejsen indeholder også HF-pensumarbejde i historie og religion.

I 2. hf rejser klassen 14 dage til Italien og Schweiz på en kunst- og dannelsesrejse, der dels afslutter årsopgavearbejdet, dels afrunder hf-undervisningen i billedkunst, historie og samfundsfag.

Prisen for de tre rejser er – med klare forbehold for ændringer:

  • Orkesterrejse  ca. kr. 3.000
  • Frankrigsrejse ca. kr. 5.500
  • Italiensrejse ca. kr. 15.000