Afgangsevaluering

På Michael Skolen HF er der ingen eksamen. Den regulære, skemalagte undervisning varer helt frem til sommerferien, hvor skolegangen (hf) afsluttes med en translokation, hvor du får et hf-bevis og et afgangsvidnesbyrd.

Vidnesbyrd
Dit afgangsvidnesbyrd er en skriftlig gennemgang af kompetencemål, gennemførte fagforløb (delt op i hf-fag og praktisk-kunstneriske fag) og en udførlig beskrivelse af dit faglige udbytte og dine færdigheder, adresseret til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Optagelse på videregående uddannelser
I forlængelse af gymnasieloven og etableringen af Steiner HF har de videregående uddannelsesinstitutioner opdateret deres kvote 2-behandling med inddragelse de nye muligheder for optagelse af elever med Steiner HF og afgangsvidnesbyrd fra og med sommeren 2020, hvor de første Steiner HF-studenter bliver færdige.

Steiner HF – hvordan er det gået?

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) har i samarbejde med Steinerskolerne i Danmark udarbejdet en følgeforskningsrapport om de første Steiner HF-elever fra 2020-2022. Her har de fået svar fra 344 ud af 360 (95%) afgangselever på de 5 Steiner HF-skoler i hele Danmark.

Læs uddrag af resultaterne her.

Læringspraksis - en forskningsundersøgelse

Danmarks Pædagogiske Universitets undersøgelse af læringspraksis for 9. - 12- klasse viser et billede af at Steiner-skolerne som en skole, der i hverdagen ligner folkeskolernes. Læs resten af konklusionerne nedenfor.

Steinerelevers vej gennem uddannelsessystemet

I 2003 blev der af Credo Consult lavet en undesøgelse om afgangselevernes vej gennem uddannelsessystemet. Undersøgelsen bygger på mere end 1100 tidligere afgangselever fra danske Steinerskoler.