Pædagogisk råd i hf- og overskoleafdelingen

Det pædagogiske rådsarbejde på Michael Skolen bliver gennemført i regi af ”overskoleafdelingen,” som har ugentlige møder, typisk torsdag kl. 15.00-16.30.

Overskolemøderne foregår under deltagelse af de lærere, der har hoveddelen af deres ansættelse i 9.-10. klasse og 1.-2. hf.

Overskolemøderne er funderet i en dagsorden, der defineres af rektor og udsendes dagen inden mødet. Der føres referat, som indføres i det digitale arkiv på skolens lukkede sharepoint-side (der svarer til GDPR-lovgivningens krav).

Rektor har – sammen med skolens hf-undervisere – ansvar for, at mødernes dagsorden og gennemførelse sikrer, at kollegiet kontinuerligt forholder sig til hf-afdelingens overordnede studieplan, kvalitetssikringsplan, evalueringsstrategi og opfølgningsplan. Den overordnede opgave er, at sikre, at hf-afdelingens i hele sin struktur og undervisning svarer til de nationale standarder, som de er defineret af Undervisningsministeriet og gymnasieloven, og samtidig opretholde og videreudvikle skolens (Steiner-inspirerede) pædagogiske målsætning i relation til de konkrete elever på skolen.

Det pædagogiske rådsarbejde er tilsvarende forpligtet til at sørge for, at underviserne har adgang til faglig sparring i relevante fora (Steinerskolernes nationale læreplansarbejde for hf-fag, FIP-kurser, mm.) og kan deltage i arbejdet med fordeling af efteruddannelsesmidler.