Historie

Rudolf Steiner (1861-1925) blev født i Kraljevec ved den Østrig-Ungarske grænse som søn af en jernbanefunktionær. Som sit vigtigste videnskabelige forbillede, Johann Wolfgang Goethe, arbejdede han livet igennem med en lang række forskellige fagområder fra naturvidenskab over filosofi til musik og farve-lære, og han gav praktiske anvisninger for forskellige felter. For eksempel har han givet impulsen til det biodynamiske landbrug og til en åndsvidenskabeligt uddybet medicin, en tonelære der tager hensyn til barnets udvikling i harmoni, han udviklede en erkendelsesteori som gør op med den store tyske filosof Immanuel Kant, og han lavede en bevægelseslære, eurytmien, som gennem bevægelser synliggør tone- og lydkvaliteter. Inspireret af Goethes naturstudier etablerede han en forbindelse mellem ånds- og naturvidenskaberne.

Denne bestræbelse på at tænke i helheder og etablere sammenhænge præger skolen den dag i dag og er et af dens vigtigste kendetegn. En anden tydelig forbindelse mellem skolen i dag og Rudolf Steiners arbejde for snart 100 år siden ligger i pensummets opbygning. Rudolf Steiner påviste en sammenhæng mellem menneskets fysiske, psykiske og åndelige udvikling.

Den første Steinerskole

Den første Rudolf Steiner skole, Freie Waldorfschule, Uhlandshöhe i Stuttgart, slog dørene op i september 1919. Direktør på cigaretfabrikken Waldorf Astoria, Emil Molt, havde samlet de nødvendige midler, tilladelser og praktiske forudsætninger. Begejstret for de nye sociale ideer opfordrede han Rudolf Steiner til at grundlægge en skole for både funktionær- og arbejderbørn. Rudolf Steiner holdt de grundlæggende foredrag om pædagogik for en udvalgt lærerskare og ledede skolen pædagogisk de næste fem år ved regelmæssige besøg i kollegiet. Disse foredrag og pædagogiske konferencer er blandt andet grundlaget for skolernes videre arbejde med Waldorfpædagogikken.

Fra Steinerskole til europæisk skolebevægelse

Det er ud af dette initiativ, at der siden er vokset en verdensomfattende skolebevægelse. Der er i dag mere end 1000 Steiner- eller Waldorfskoler i Europa, USA og i resten af verden. Hver skolegrundlæggelse er et selvstændigt lokalt initiativ og foregår under vidt forskellige betingelser, og skolerne er derfor også meget forskellige.

Den første Rudolf Steinerskole i Danmark, Vidarskolen, blev grundlagt i 1950 i Gentofte, hvor den stadig har til huse. I 1955 kom Århus-Skolen til, og derefter kom Odense, Vordingborg o.s.v. I dag er der 16 Steinerskoler i Danmark. Alle skolerne er medlemmer af Dansk Friskoleforening, som varetager De Frie Skolers interesser overfor myndighederne. Desuden har Rudolf Steinerskolerne et fælles sekretariat, Sammenslutningen. Hver af de 16 skoler er en autonom økonomisk og forvaltningsmæssig enhed. En gang årligt afholder de danske Rudolf Steiner skoler et fælles lærerstævne for i gensidig inspiration at arbejde videre på det fælles pædagogiske grundlag.

Læs mere om Steinerskolerne på hjemmesiden for sammenslutningen af Steinerskoler