En bred uddannelse

Samfundet har brug for mennesker med almendannelse, indsigt i alle fagområder og evner til at samtænke. Vores elever trænes gennem en bred vifte af fag, der understøtter det unge menneskes udvikling fra barn til selvstændig voksen, forbereder bevidst studievalg og frihed til at følge sin egen vej i livet.

Fagene møder eleverne gennem fire undervisningstyper: fagmoduler, løbende øvelsestimer, håndværksmoduler og rejser.

Fagmodulerne er tre uger lange med to timers undervisning hver dag, der ligger først på dagen. Vi kalder dem hovedfag.

Hovedfagsmodulerne introducerer nye måder at tænke på, emnerækker og selvstændigt arbejde i fagene historie, samfundsfag, antropologi, litteratur- og kunsthistorie, idéhistorie, arkitektur, poetik, økonomi, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi og astronomi.

12. klasse arbejder med uorganisk kemi

Øvelsestimerne er ugentlige timer, lektioner, i dansk, engelsk, tysk, samfundsfag, matematik, orkester, kor, religion og eurytmi.

Håndværksmodulerne udgør fire timer om ugen og ligger sidst på dagen. Emnerne er bl.a. stenhugning, kalligrafi, foto, malning, plakattegning, korttegning, filtning, papirfremstilling, arkitekturmodeller, teknisk tegning, kobbersmedning, grovsmedning, sølvsmedning, støbning, møbeldesign og meget mere.