Indmeldelse

Herunder indmeldelsespapirer til skolen og børnehaven

Papirerne kan ikke udfyldes elektronisk, men skal skrives ud, udfyldes og sendes til:

Michael Skolen
Stokholtbuen 25
2730 Herlev

Indmeldelsespapirerne kan også bruges ved indskrivning på venteliste til vuggestuen, børnehaven og børnehaveklassen.
Det koster ikke noget at stå på ventelisten.

Indmeldelse til skolen – kommende børnehaveklasser
Optagelse til kommende børnehaveklasser
Søskende til elever på Michael skolen har fortrinsret, forudsat de har været elever på skolen i et fuldt skoleår.
Børn fra børnehaven Brombærhuset har ligeledes fortrinsret, forudsat de har gået i børnehaven et helt år før ansøgningstidspunktet. Børnene skal være skrevet op til skolen.
Derefter optager vi børn i den rækkefølge, de er skrevet op (opskrivningsdato), med hensyntagen til de børn, der kommer fra Rudolf Steiner børnehaver.
Vi holder informationsmøde i oktober året før børnehaveklassens start. Optagelsessamtalerne afholdes i november-december samme år. Til samtalen skal medbringes udtalelse fra barnets børnehave.
Indmeldelsesblanket Michael Skolen

Indmeldelse til skolen – 1. – 9. klasse
Indmeldelsesblanket Michael Skolen

Indmeldelse til skolen – 10. klasse, 1. HF og 2. HF
Indmeldelsesblanket Michael Skolen

Indmeldelse til børneinstitutionen Brombærhuset
Indmeldelsesblanket Brombærhuset