Indmeldelse

Herunder indmeldelsespapirer til skolen og børnehaven

Papirerne kan ikke udfyldes elektronisk, men skal skrives ud, udfyldes og sendes til:

Michael Skolen
Stokholtbuen 25
2730 Herlev

Indmeldelsespapirerne kan også bruges ved indskrivning på venteliste til vuggestuen, børnehaven og børnehaveklassen.

Det koster ikke noget at stå på ventelisten.

Indmeldelse til skolen – kommende børnehaveklasser

Indmeldelsesblanket Michael Skolen

Optagelse til kommende børnehaveklasser

 • Søskende til elever på Michael skolen har fortrinsret, forudsat de har været elever på skolen i et fuldt skoleår.
 • Børn fra børnehaven Brombærhuset har ligeledes fortrinsret, forudsat de har gået i børnehaven et helt år før ansøgningstidspunktet.
  Børnene skal være skrevet op til skolen.

Derefter optager vi børn i den rækkefølge, de er skrevet op (opskrivningsdato), med hensyntagen til de børn, der kommer fra Rudolf Steiner børnehaver.

Vi holder informationsmøde i oktober året før børnehaveklassens start. Optagelsessamtalerne afholdes i november-december samme år. Til samtalen skal medbringes udtalelse fra barnets børnehave.

Indmeldelse til skolen – 1. – 9. klasse

Indmeldelsesblanket Michael Skolen

Vi gør opmærksom på, at der skal vedlægges en skriftlig udtalelse fra nuværende/tidligere skole/institution/PPR, som skal indeholde følgende:

 • Dags dato
 • Elevens navn og fødselsdag
 • Navn på den som har udfærdiget udtalelsen og dennes relation til eleven
 • Hvor længe du har kendt eleven
 • Skolens navn
Beskrivelse af:
 • Det sociale
 • Det faglige
 • Samarbejde mellem skole og hjem
 • Øvrige vigtige informationer, som skal videreformidles

Når skolen har modtaget ansøgning om optagelse, samt skriftlig udtalelse fra nuværende/tidligere skole/institution/PPR, kan barnet og forældre inviteres til en samtale med klasselæreren og en faglærer i klassen. Ofte med henblik på optagelse til klassens venteliste. Optagelsessamtalen er en forudsætning for optagelse på skolen. 

Optagelse på alle klassetrin sker løbende, når der opstår ledige pladser.

Indmeldelse til skolen – 10. klasse, 1. HF og 2. HF

Indmeldelsesblanket Michael Skolen

Indmeldelse til børneinstitutionen Brombærhuset

Indmeldelsesblanket Brombærhuset

Læs om optagelseskriterier for plads i Brombærhuset her