Forældresamarbejde

At være forældre i Brombærhuset er noget man gerne vil

Sammen har forældre og institution et fælles ansvar omkring barnets trivsel. Det kræver et godt samarbejde og en god kommunikation.

Vi mødes om morgen ved at give hånd, ligesom vi siger farvel og giver hånd, når børnene hentes. Vi får alle kigget hinanden i øjnene og sender et godt signal til børnene. Børnene gør det samme.

Brombærhuset åbner kl. 7.00, men vores dag starter kl. 9.00, hvor vi alle samles til eventyr. Derfor skal børnene helst være afleveret inden. Skal I noget og kommer senere, så giv personalet besked.

Giv også besked til personalet, hvis barnet hentes af andre end dem der plejer at hente og bringe. I modsatte fald kan vi ikke udlevere barnet.

Den gode tone

Det er vigtig vi taler sammen, på en ordentlig måde og helst ikke hen over hovedet på børnene.
Personalet har ikke så meget tid i hverdagen – der er de sammen med børnene. Men hvis I, som forældre undrer jer over noget, eller har noget på hjertet, så ring endelig – eller aftal en tid med personalet.

Hvis I er utilfredse med noget, så kom med det – dårlige stemninger kan hurtigt brede sig unødigt til barnet.

  • Først er det en god ide, at henvende sig til personalet på stuen.
  • Hvis det ikke lykkes, kan I altid henvende jer til Brombærhuset leder.
  • Og i sidste instans til bestyrelsen.

Trivselssamtaler

En gang om året tilbydes I en forældresamtale, hvor vi taler om jeres barns generelle trivsel og udvikling. Hvis I eller vi har bekymringer for jeres barn, finder vi tid til at mødes og tale om dette.

Forventninger til forældre

I Brombærhuset er der en del forventninger til forældrene:

  • De skal støtte op om husets regler også selv om de er uenige – børnene skal ikke møde to sæt regler i huset. Men hvad der sker på den anden side af lågen, må forældrene selv bestemme.
  • De skal hjælpe deres barn med at rydde op – både det de leger med og på garderobepladsen – inden de går hjem.
  • De skal være deltagene til arrangementer, forældremøder (to om året), arbejdsdage og hjælpe med diverse forældreopgaver. Det kan være vaske tøj, bage til div. lejligheder mm. Det betyder meget for både børnene og personalet at vi alle er fælles om huset.

Arbejdsdage

To gange om året arrangeres der arbejdsdage (som regel lørdage kl. 9.00-14.00), hvor forældre sammen med børn og personale tager fat på større arbejdsopgaver i børnehaven. Det kan være tale om reparation af legetøj, opsavning af brænde, vedligeholdelse og rengøring af huset, legearealer og haven mm.

Vi starter med frisk bagte boller og en kop varmt – arrangementet plejer at forløbe utroligt hyggeligt.