Elevrådet

Michael Skolen har to etablerede elevråd:  Et for elever 3. klasse til 8. klasse og et for elever i 9. klasse til 12. klasse. 

9. kl. – 2. hf

Elevrådet består af to elever fra hver klasse i overskolen. Elevrådet mødes minimum en gang om måneden og tager emner op, som kan gøre skoledagen bedre.

Elevrådet har bl.a. arbejdet med få etableret et hyggeligere socialt miljø, med at få indført affaldssortering, og med at få et boldbur til at underholde i frikvartererne. Elevrådet er der for at lytte til elevernes ideer/problemer/undringer og gøre noget ved dem. 

Elevrådsformanden for overskolen deltager i en del af Michael Skolens bestyrelsesmøder.