Form og rytme

Det rytmiske…
Vi er, som mennesker, underlagt adskillige rytmer f.eks. vores åndedrætsrytme, hjerterytme og naturens rytme – gennem dag og nat, årstider mm. Disse rytmer er bevægelige, åndedrætsrytmen ændre sig med alderen, hjertet kan slå et ekstra slag, dagene er aldrig ens og hvem ved om vinteren bringer sne.
Vores pædagogiske hverdag er præget af en bevægelig rytme. Det giver børnene en indre tryghed, at mærke en tydelig, daglig rytme. Denne indre tryghed er den første forudsætning for, at barnet kan suge verden til sig. Bevægeligheden i rytmen, gør at barnet i tryghed og genkendelighed oplever gradvise forandringer igennem dets udvikling.

I Brombærhuset
består dagen, ugen og året af en fast form. Men indholdet af disse varieres efter; selve dagen, børnegruppen og årstiderne. Dette skaber den bevægelig rytme.
Dagenes indehold består skiftevis af aktiviteter – fri leg – aktiviteter – fri leg (indånding – udånding).
Det skaber for børnene en vekselvirkning mellem koncentration, noget vi skal og er sammen om, – til at give slip, selv bestemme og bearbejde sanseindtryk.

Dagen:
I Vuggestuen – tages der udgangspunkt i de enkelte børn. Dagene kan derfor variere alt efter børnegruppen, dagen mm.
Dog ser formen på dagen sådan ud:

 • Dagen startes med lidt brød og frugt.
 • Kl. 9 er der morgen sangleg.
 • Afsted på tur eller leg i haven
 • Frokost
 • Middagslur
 • Eftermiddagsmad
 • Fingerleg/ fortælling
 • Leg ude eller inde
 • Tak for i dag.

I Børnehaven – arbejdes der meget på tværs af stuer og i forskellige grupper. Grupperne kan være alders-, interesse eller fokus opdelte. Eks. har vi; en småbørnsgruppe til de børn, der har brug for at sove eller, skal lære husets rytme bedre at kende.
Dagen varierer alt efter dagen, børnegruppen, årstiden mm.
Dog ser formen på dagen sådan ud:

 • Når børnene kommer om morgen tegner de en morgentegning.
 • Kl. 9 er der eventyr.
 • En bid brød og frugt
 • Aktiviteter
 • Fri leg ude eller tur
 • Frokost
 • Fri leg
 • Sangleg
 • Leg inde/ude – fri aktiviteter.
 • Tak for idag.

Ugens rytme:

Børnhaven:

 • Mandag: Turdag for de 4 årige,
 • Tirsdag: Bagedag.
 • Onsdag: Maledag for de ældste og turdag for de 3 årige.
 • Torsdag: Eurytmi (for de 4 årige og opefter.) og bål dag.
 • Fredag: Turdag for de 5 og 6 årige.

Årets rytme, understreges i Brombærhuset af årstiderne og følges op af årstidsfester.

 • Januar – Hellig 3 konger.
 • Februar/Marts – Fastelavns fest.
 • Marts/April – Påskefest.
 • Maj/Juni – Maj og pinsefest.
 • Juni – sommerfest.
 • august/september – høst og høstfest.
 • september – Sankt Michaelsfest
 • Oktober
 • November – Lanternefest.
 • December – Adventsspiral og Julefest.