Trivsel og omsorg

På 1. klasses skoledag er hele skolen med til at byde de nye elever velkommen. Elevernes navn bliver sagt høj af deres nye lærer, og de kommer op til deres klasselærer en efter en med en buket i hånden. I stilhed og med stor respekt bliver de nye elever budt velkommen af hele skolen. Ritualet viser den respekt for den enkelte elev, der er gennemgående for hele Steinerpædagogikken.
Vi lægger vægt på at møde hinanden med øjenkontakt. På Michael Skolen lægger personalet stor vægt på, at det enkelte barn bliver set i øjnene hver dag. Håndtrykket er et bogstaveligt udtryk for dette. Klasselæreren siger goddag til alle elever ved at give hånd og se børnene i øjnene ved indgangen til klasseværelset.

Enkelte individer er en del af fællesskabet

Det enkelte individ er en vigtig del af fællesskabet. Det har betydning for klassen, når elever er fraværende. Gruppen ændrer sig, når blot en enkelt elev er væk.
For eksempel i orkesterundervisningen arbejdes også indirekte med den sociale trivsel. I arbejdet med musikken lærer eleverne at lytte til, vente på og respektere hinanden. Her er alle vigtige med deres klang og tone – helt ligesom i klassen i hverdagen.

Mobning

Det store forældreengagement på skolen er med til at skabe trivsel for eleverne, og det ses som en vigtig forudsætning, for at mobning ikke opstår.
Ved mistanke om, eller konstatering af mobning taler klasselæreren omgående med de involverede parter. Problematikken bringes op ved skolens pædagogiske konference. Efter belysning på konferencen har klasselæreren sammen med en anden lærer ansvaret for at følge op på sagen, evt. ved yderligere samtaler med andre relevante parter elever, forældre m.fl. Erfaringer fra hændelsen bringes videre til lærerkonferencen.

Se Ministeriet for Børn og Undervisnings bog om mobning: “Er du med mod mobning – 42 veje til bedre trivsel“.

Digital dannelse

Michael Skolen har indført forældremøder med fokus på eleverne og sociale medier. Det sker i et samarbejde med Ungeindsatsen under Ballerup kommunes SSP-afdeling. I 5. klasse kommer Ungeindsatsen på et forældremøde, i 6. klasse på et forældremøde samt i klassen, i 8. klasse, møder elever og forældre Ungeindsatsen sammen til et aftenmøde.
Vi vil løbende evaluere denne indsats.