Evaluering

Tilsynsrapporter, Eksamensform, APV og UMV rapporter

Rudolf Steiner-Skolen Michael Skolen har meddelt Undervisningsministeriet/Ministeriet for Børn og Undervisning at der ikke afholdes Folkeskolens afgangsprøver.

I henhold til lovkravene i Friskolelovens § 1b, stk. 1, 2 og 3, samt § 1c har Michael Skolen udarbejdet en beskrivelse af evalueringsmetoder for de enkelte elevers udbytte af skoleforløbet, en konkret evaluering af det samlede undervisningstilbud samt en handleplan for opfølgning af dette.

Evaluering af Michael Skolens samlede undervisning

Evaluering af Michael Skolens samlede undervisning i grundskolen 2022-23

Evaluering af Michael skolens samlede undervisning i grundskolen 2021-22

Evaluering 2017 / 2018
Evaluering af Michael Skolens samlede undervisningstilbud 2017-18.

Evaluering 2016 / 2017
En beskrivelse af Michael Skolens evalueringspraksis, evaluering af den enkelte elev, evaluering af det samlede undervisningstilbud samt handleplan for opfølgning

Evaluering 2015 / 2016
En beskrivelse af Michael Skolens evalueringspraksis, evaluering af den enkelte elev, evaluering af det samlede undervisningstilbud samt handleplan for opfølgning

Evaluering 2014 /2015
– En beskrivelse af Michael Skolens evalueringspraksis, evaluering af den enkelte elev, evaluering af det samlede undervisningstilbud samt handleplan for opfølgning

Elevtrivselsmåling Michael Skolen HF

Elevtrivselsmåling Michael Skolen HF 2023/2024 ETU HF 2023/2024

Elevtrivselsmåling Michael Skolen HF 2022/2023 ETU HF 2022/2023

Opfølgning på ETU 2022/23

Elevtrivselsmåling Michael Skolen HF 2021/2022 ETU HF 2021/2022

Elevtrivselsmåling Michael Skolen HF 2020/2021 ETU HF 2020/2021

Elevtrivselsundersøgelse 1. HF 2019 ETU_HF_2019

Undervisningsmiljøvurdering – UVM

Undervisningsmiljøvurdering – 5. kl. – 2. HF (12. kl.) 2023/2024

Undervisningsmiljøvurdering – 5. kl. – 2. HF (12. kl.) 2021

Undervisningsmiljøundersøgelse – 9. kl. 2019 9kl_UMU_2019

Tilsynsrapporter

Af § 9, stk. 2 i lov om friskoler og private grundskoler fremgår det, at tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og med at det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynsrapport 2023
Tilsynsførende, Karin Olander
e-mail:Karin.olander@email.dk

Tilsynsrapport 2021 / 2022
Tilsynsførende, Karin Olander
e-mail:Karin.olander@email.dk

Tilsynsrapport 2020 / 2021
Tilsynsførende, Karin Olander
e-mail:Karin.olander@email.dk

Tilsynsrapport 2019 / 2020
Tilsynsførende, Karin Olander
e-mail:Karin.olander@email.dk

Tilsynsrapport 2018 / 2019
Tilsynsførende, Karin Olander
e-mail:Karin.olander@email.dk

Tilsynsrapport 2017 / 2018
Tilsynsførende, Karin Olander
e-mail:Karin.olander@email.dk

Tilsynsrapport 2016 / 2017
Tilsynsførende, Ove Frankel
e-mail:info@udviklingskunst.dk

Tilsynsrapport 2015 / 2016
Tilsynsførende, Ove Frankel
e-mail:info@udviklingskunst.dk

Tilsynsrapport 2014 / 2015
Tilsynsførende, Ove Frankel
e-mail:info@udviklingskunst.dk

Rapport 2013/2014
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen
e-mail:viggon1@hotmail.com

 Rapport 2012/2013
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

 Rapport 2011/2012
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

Rapport 2010/2011
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

Rapport 2009/2010
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

Rapport 2008/2009

Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

 Rapport 2007/2008

Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

Rapport 2006/2007

Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

 Rapport 2005/2006
Tilsynsførende, Ingegerd Auken

 Rapport 2004/2005
Tilsynsførende, Ingegerd Auken

 Rapport 2003/2004
Tilsynsførende, Ingegerd Auken

Didaktisk Analyse af Rudolf Steiner Skolers Læringspraksis i 9. – 12- klasse
– Et forskningsprojekt med udgangspunkt i bla. Michael Skolens pædagogik og praksis – udført og beskrevet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet

Frihed & Folkestyre
– Et indblik i Michaelskolens integrerede forløb om frihed og folkestyre

APV og UMV rapporter

Skolen har i november 2021 gennemført en arbejdspladsvurderings-undersøgelse blandt de ansatte. Herunder findes rapporten om undersøgelsen i pdf-format.

Arbejdspladsvurdering 2021

Skolen har i december 2019 gennemført en arbejdspladsvurderings-undersøgelse blandt de ansatte. Herunder findes rapporten om undersøgelsen i pdf-format.

 Arbejdspladsvurdering 2019

Skolen har i 2014 gennemført en arbejdspladsvurderings-undersøgelse blandt de ansatte. Herunder findes rapporten om undersøgelsen i pdf-format.

 Arbejdspladsvurdering 2014

Skolen har i 2014 gennemført en undervisningsmiljøvurdering med eleverne i
9. klasse. Herunder findes rapporten om undersøgelsen i pdf-format.