Klagevejledning

Hvis elever eller forældre oplever uoverensstemmelser med pædagoger eller undervisere på Michael Skolen hf, skal uoverensstemmelsen eller klagen i første omgang præciseres i forhold til den pædagog eller underviser, det handler om, så der er mulighed for direkte dialog om problemet og dets løsning.

Hvis dialogen ikke er tilfredsstillende og ikke afstedkommer en bedre, fælles praksis, kan man gå videre med klagen i henhold til følgende procedurer:

  • Klage over SFO/klubpersonale rettes til klubleder.
  • Klage over andre læreres undervisning i børnehaveklasse og 1.-8. klasse rettes til børnehaveklasseleder, hhv. til klasselærererne i 1.-8. klasse.
  • Klage over underviser/undervisning i 9.-10. klasse, 1. hf og 2. hf rettes til klasselederne i de respektive klasser.
  • Klage over klubleder, børnehaveklasseleder, klasselærere og klasseledere rettes til rektor, der aktiverer skolens kontaktudvalg.
  • Klage over skolens tekniske og administrative personale rettes til rektor.
  • Eksterne klager (fra naboer, samarbejdspartnere mv.) rettes til rektor.
  • Klage over rektor rettes til bestyrelsesformand.

Notat om klageprocedure i 0.-8. klasse

Notat om klageprocedure i 9., 10., hf-elever u18

Kontaktinfo her.

Klubleder, børnehaveklasseleder, klasselærere og klasseledere har pligt til at behandle klagen og til at forsøge at finde en løsning på problemet, idet de dels skal aftale med klager, hvornår og i hvilken form, der skal gives respons, dels skal vurdere, om klagen skal forelægges skolens kontaktudvalg og rektor.

Hvis der ikke gives respons inden for den aftalte tid – og/eller hvis responsen er utilfredsstillende – må klager henvende sig direkte til rektor (eller til bestyrelsesformanden, hvis klagen vedrører rektor.)

Klager bør formuleres skriftligt pr. mail. Telefoniske klager skal følges op af den relevante modtager, således, at klagens ordlyd bliver klar og formuleret i bedste, fælles forståelse.

Whistleblowerordning for medarbejder

Michael Skolen har etableret en whistleblowerordning, der følger EU-direktiv 2019/1937. Ordningen giver alle medarbejdere mulighed for at rapportere en række emner anonymt og sikkert.

Michael Skolens whistleblowerordning bliver håndteret af WhistleSystem ApS, hvilket sikrer en komplet anonym og sikker anmeldelsesproces for whistlebloweren. Whistleblowerordningen skal anvendes, hvis medarbejdere oplever alvorlige forseelser eller lovovertrædelser, der sker i, eller i forbindelse, med Michael Skolen.

Whistleblowerordningen kan kun benyttes, hvis anmeldelsen omhandler alvorlige forseelser eller overtrædelser. Det vil sige, at ting som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med faciliteter, eller utilfredshed med vilkår, ikke kan anmeldes igennem whistleblowerordningen. I sådanne tilfælde henvises til den nærmeste leder.

Jacob K. Nielsen, rektor.