Klagevejledning

Hvis elever eller forældre oplever uoverensstemmelser med pædagoger eller undervisere på Michael Skolen hf, skal uoverensstemmelsen eller klagen i første omgang præciseres i forhold til den pædagog eller underviser, det handler om, så der er mulighed for direkte dialog om problemet og dets løsning.

Hvis dialogen ikke er tilfredsstillende og ikke afstedkommer en bedre, fælles praksis, kan man gå videre med klagen i henhold til følgende procedurer:

  • Klage over SFO/klubpersonale rettes til klubleder.
  • Klage over andre læreres undervisning i børnehaveklasse og 1.-8. klasse rettes til børnehaveklasseleder, hhv. til klasselærerne i 1.-8. klasse.
  • Klage over underviser/undervisning i 9.-10. klasse, 1. hf og 2. hf rettes til klasselederne i de respektive klasser.
  • Klage over klubleder, børnehaveklasseleder, klasselærere og klasseledere rettes til rektor, der aktiverer skolens kontaktudvalg.
  • Klage over skolens tekniske og administrative personale rettes til rektor.
  • Eksterne klager (fra naboer, samarbejdspartnere mv.) rettes til rektor.
  • Klage over rektor rettes til bestyrelsesformand.

Notat om klageprocedure i 0.-8. klasse

Notat om klageprocedure i 9., 10., hf-elever u18

Michael Skolen har etableret en whistleblowerordning, som giver alle medarbejdere mulighed for at rapportere en række emner anonymt og sikkert. Læs mere her.

Kontaktinfo her.

Klubleder, børnehaveklasseleder, klasselærere og klasseledere har pligt til at behandle klagen og til at forsøge at finde en løsning på problemet, idet de dels skal aftale med klager, hvornår og i hvilken form, der skal gives respons, dels skal vurdere, om klagen skal forelægges skolens kontaktudvalg og rektor.

Hvis der ikke gives respons inden for den aftalte tid – og/eller hvis responsen er utilfredsstillende – må klager henvende sig direkte til rektor (eller til bestyrelsesformanden, hvis klagen vedrører rektor.)

Klager bør formuleres skriftligt pr. mail. Telefoniske klager skal følges op af den relevante modtager, således, at klagens ordlyd bliver klar og formuleret i bedste, fælles forståelse.

Jacob K. Nielsen, rektor.