Studietid og læringsplatform

Studietid og
studieadministration

Michael Skolen HF bruger Ludus som studieadministrativt system. 

Her finder du dit skema, dine lektier og dine skriftlige opgaver. Det er også her du afleverer skriftlige opgaver og følger dit fravær, som har relevans i forhold til de studie- og ordensreglerder gælder på Michael skolen HF. 

Undervisningstid

Som elev på Steiner HF er du garanteret et bestemt antal klokketimer i med undervisning i hf-fagene. Antallet af timer
varierer, alt efter hvilken fagpakke
, du har valgt. Skolen følger med i den planlagte og afholdte undervisningstid på Ludus.

Her er en oversigt over undervisningstimer i de forskellige fagpakker, knyttet til vores valgfag:

FAGNiveauTimer 
matA385
danskA260
engelskB210
historieB150
musikB200
tyskB200
biologiC75
billedkunstC75
fysikC75
geografiC75
kemiC75
religionC75
samfundsfagC75
TP80
Praktik70
SSO25

FAGNiveauTimer 
musA325
danskA260
engelskB210
historieB150
matB260
tyskB200
biologiC75
billedkunstC75
fysikC75
geografiC75
kemiC75
religionC75
samfundsfagC75
TP80
Praktik70
SSO25

FAGNiveauTimer 
hisA190
danskA260
engelskB210
musB200
matB260
tyskB200
biologiC75
billedkunstC75
fysikC75
geografiC75
kemiC75
religionC75
samfundsfagC75
TP80
Praktik70
SSO25

Fordybelsestid 

Til fagene hører en række skriftlige opgaver, som tildeles såkaldt ”Fordybelsestid” – det er den tid, du forventes at bruge på opgaverne hjemme, fordelt over hele hf-forløbet.

Som steinerskoleelev skriver du mere, end man almindeligvis gør på hf, fordi man fortløbende laver afleveringer i hovedfagsperioderne. Her er en oversigt over fordybelsestiden i de forskellige fagpakker, fordelt mellem det antal timer, Undervisningsministeriet tildeler fagene og det antal timer, Michael skolen supplerer med:

/JKN, rektor.

Obligat/UVM     
MA-fagpakkeMU-fagpakkeHI-fagpakke
MA130MU80DA85
DA85DA85Ma85
En45Ma85En45
Ty35En45Ty35
Nv(bi, ke, ge)40(+5/MS)Ty35Nv(bi, ke, ge)40 (+5/MS)
Praktik15Nv(bi, ke, ge)40 (+5/MS)Praktik15
SSO15Praktik15SSO15
SSO15
I ALT370405325
MS hf suppl.
fy15fy15fy15
Hi27Hi27Hi45
re5re5re5
sa15sa15sa15
I ALT432467405