Adgang til videregående uddannelser

Godkendelsen af Steiner HF som en SU-berettiget og statsstøttet ungdomsuddannelse betyder, at dit afgangsvidnesbyrd fra 2. HF (12. årgang) er adgangsgivende til de videregående uddannelser, som du kan orientere dig i på uddannelsesguiden.

Via uddannelsesguidens søgeværktøj adgangskortet kan du fokusere på de omtrent 2oo videreuddannelsesmuligheder, fagpakken på Michael Skolen HF giver adgang til – hvis du vælger matematik på A-niveau. Hvis du i stedet vælger historie eller musik på A-niveau, giver vores fagpakke adgang til 195 uddannelser.

Prøv selv adgangskortet her.

Da vi ikke giver karakterer, skal du søge ind via kvote 2. Til forskel fra tidligere er de videregående uddannelsers administrative enheder på det rene med, at Steiner HF indløser alle normative lovkrav til fagligt niveau, fagligt indhold og undervisernes uddannelsesmæssige baggrund.

Michael Skolen HF
Michael Skolens fagpakke i 2022/23 er – med matematik på A- eller B-niveau og 2. fremmedsprog på B-niveau – designet til at indløse de faglige adgangskrav til et omtrent 200 humanistiske, samfundsfaglige (herunder juridiske), økonomiske og naturvidenskabelige uddannelser i Danmark, som du kan finde via søgeværktøjet adgangskortet.

Hvis du vil læse andre uddannelser, naturvidenskabelige – herunder medicinske – fag, skal du almindeligvis supplere din Steiner HF ved at tage fag, som fagpakken indeholder, på et højere niveau (C > B eller B > A).

Gymnasial supplering
Suppleringen kan du almindeligvis foretage på GSK (gymnasiale suppleringskurser) – som oftest i løbet af en sommerferie eller et enkelt semester.

Du kan finde GSK-udbydere på www.gsdanmark.dk