Generel information

Åbningstider:

Brombærhuset har åbent:

mandag-torsdag kl. 7.00-17.00
fredag kl. 7.00-16.00

Ferie og lukkedage i Brombærhuset 2023/24:

 • Uge 29 og 30 – Lukket for sommerferie.
  Alle familier bedes afholde 3. ferieuge enten i uge 28 eller 31.
 • Uge 42 Lukket for efterårsferie
 • 23.12 -1.1 Lukket for juleferie
 • Uge 7 Lukket for vinterferien
 • 9-10.5 Lukket – Kristi himmelfart
 • 20.5 Lukket – Pinsedag
 • 5.6 Lukket – Grundlovsdag

SE DEN FULDE ÅRSPLAN HER

Hvem har deres gang i Brombærhuset:

12 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn
Børnene er fordelt på 1 vuggestuegruppe (Brombærstuen) og 2 børnehavegrupper (blåbær- og solbærstuen)
Børnene kommer fra nær og fjern.

Vi er 14 ansatte i huset. 7 Rudolf Steiner pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 5 medhjælpere, en køkkendame og en leder.
Vi har tilknyttet en rengøringsdame, pedeller, 2 administrative medarbejdere og en eurytmist.

I perioder er der også studerende i huset.

Normering:

Brombærhusets normering er:

0-3-årige
1 voksen til 3 vuggestuebørn.
Der er ansat en uddannet pædagog pr. 6 børn i vuggestuen.

3-6-årige
1 voksen til 6 børnehavebørn.
Der er ansat en uddannet pædagog pr. 10 børn i børnehaven.

Normeringen er beregnet som gennemsnit over et år.

Samarbejdspartnere:

Brombærhuset samarbejder med:

 • Forældre
 • Michael Skolens lærekollegie
 • Pædagogisk vejleder fra Ballerup kommune
 • Sundhedsplejerske, psykolog, talepædagog og fysioterapeut fra enten Ballerup kommune eller barnets hjemkommune

Derudover kan vi være behjælpelige med at skabe kontakt til:

 • Antroposofisk læge
 • STEINER inspiration – v/Gitte Drewes og Heidi Hansen

Brombærhuset er medlem af:

 • Sammenslutning af Rudolf Steiner børnehaver og vuggestuer
 • Friskoleforeningen

De fysiske rammer:

Selve Brombærhusets bygning er på    m2

Der er 3 grupperum på ca. 40 m2 hver.
2 af grupperummene har et lille siderum på ca. 15 m2.
1 af grupperummene har et tilhørende ekstra rum på ca. 30m2.

Grupperummene har alle højt til loftet, er “skæve” i formen og malet i lyse farver, hvor eventyrfigurer mm. dukker op. Grupperummenes gulve er af træ.

Bygningen indeholder også 3 store badeværelser til børnene, et lille samlingsrum – eventyrrummet, et produktionskøkken, samt kontor og personalefaciliteter.
Der er et krybbe/barnevognsrum, hvor de små sover.

Legepladsen er på   m2

Legepladsen er tænkt som en have, den er indrettet med små rum, bakker, frugttræer og legeredskaber i naturmaterialer.

Der er mulighed for at lukke dele af den af. Den omkringliggende natur bruges flittigt, af både vuggestue og børnehave.

Den daglige drift:

Brombærhuset hører til under Michaelskolen og bliver drevet af dennes bestyrelse, hvor der også sidder forældrerepræsentanter fra Brombærhuset.
Brombærhusets leder er ansvarlig for den daglige ledelse.

Pædagogikken:

Brombærhusets pædagogiske fundament tager udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskesyn og livsfilosofi – antroposofien.
Brombærhuset lever op til Dagtilbudsloven og lovgivningen for private institutioner.

Tilsyn:

Det pædagogiske tilsyn varetages af Ballerup kommune.
Hygiejne tilsynet varetages af den sundhedsplejerske fra Ballerup kommune, som også er tilknyttet skolen.
Fødevarestyrelsen varetager tilsynet af køkkenet (se fanen kost)

Der er ikke tilsyn af legepladsen, da legepladsen ikke har legeredskaber, der kræver sikkerhedstilsyn.

Find diverse tilsynsrapporter her.