Kvalitetssikring

MICHAEL SKOLEN HF:
KVALITETSSIKRINGSSTRATEGI 2018-2020

Indsatser, selvevaluering,
opfølgning

Efter indstilling fra bestyrelsen, har
Michael skolen hf besluttet at arbejde med tre fokuspunkter for
kvalitetssikring i perioden 2018-2020, idet strategiens overordnede
funktionalitet bliver evalueret i 2020 med henblik på
forbedring og evt. nyorientering.

De tre fokuspunkter er:

 • Netværkspleje
  og fastholdelse af elever

 • Formativ
  og evaluering og trivsel

 • Fagligt
  samspil i forhold til såvel hf-læreplaner som
  Steiner-læreplan

Strategien præsenteres her i
skematisk form:

TEMAER MÅL HVORDAN? HVORNÅR? HVEM?
Netværkspleje og fastholdelse af elever

At 96-97% af de elever,
der starter i 1.hf fuldfører uddannelsen.

At alle 1.hf-klasser
har minimum 25 elever

At overskolen (9.-10. klasse + 1.-2. hf) omfatter
100 elever.

Netværkspleje

Brobygning

Samarbejdsprojekter

Uddannelsesmesser

Medie-aktivitet

Presse-aktivitet
(formidling)

Åbent hus

Fastholdelse

(Jf. mål for tema
2-3.)

Studiesamtaler

Evaluerings-processer

Individuel vejledning

Sociale aktiviteter

Forældrearbejde

Netværkspleje

Løbende:
presseaktivitet/ formidling

Hjemmesidefokus!

SEPTEMBER

Projektuge m. 9.
kl./Roskilde

OKTOBER

Landmåling 10.
kl./Vordingborg

Udd. messe

NOVEMBER

Brobygning for

8.-9. kl. fra MS,
Roskilde og Vordingborg

Strategisk
medie-aktivitet
(frem til ca MARTS)…

DECEMBER

UU-vejl. møder

JANUAR

Åbent hus

FORÅR

Interviews

Fastholdelse

LØBENDE:

Faglig
evaluering + individuel vejl. (TP + årsopg.)

AUGUST:

Forældremøde
(1. hf)

OKTOBER:

Individuel vejl. (2.
hf)/årsopg.

ETU + eva.

Opfølgningsplan
efter ETU-eva.

NOVEMBER:

Forældrerepr.
møder

DECEMBER:

Kabaret + fest

Studiesamtaler (1.
hf) + eva.

JANUAR:

Opfølgning e.
studiesamtaler (1. hf).

Studiesamtaler (2.
hf) + eva
.

Opfølgning e.
studiesamtaler (2. hf)

MARTS:

Gallafest

APRIL:

Rejser!

MAJ:

Individuel vejl (1.
hf)/årsopg.

Individuel vejl. (2.
hf)/SSO –
fra 2020

Overskolestævne

JUNI:

Forældremøde ny 1. hf.

Presse:
JKN (CV)

Hjemmeside:

JMT

Projektuge:

HDS/MPL

Landmåling:

JMT/ML

Udd.
messe
:

JKN/ML/MO

Brobygning:

MO/lærere

Medieaktiv.:

HDS/MPL/SLP

UU-vejl.:

JKN/MO

Åbent
hus
:

BS/JKN/MPL/NS/VM
+ elever

Interviews:

MO/MPL

Studiesamtale

1.
hf: ALLE!

2.
hf: ALLE + fokus for årsopgavevejl.

Evaluering

Fag
(hf): hf-lærere.

Efter
ETU: alle undervisere, ink
l. elevråd.

Efter
studiesamtaler: alle undervisere.

Efter
udd. valg (
APRIL):
JKN, MO.

Efter
sociale aktiviteter: JKN +
elevråd.

Efter
forældrearb.: Forvaltning, bestyrelse.

Individuel
vejledning
: MO + udvalgte undervisere/
vejledere.

Sociale
aktiviteter
:

Klasseledere,
elevråd.

OSS:
elever.

Forældrearb.:

JKN/MO.

Formativ evaluering og trivsel

At eleverne via
undervisning, evaluering og studiesamtaler får sikkert
kendskab til…

* tværfaglige
erkendelsesmål

faglige læringsmål

* mål for
studiekompetencer

* mål for
praktisk indsigt i kreativ og håndværksmæssig
problemløsning

og dermed tilegner sig målene og
opnår indsigt, selvværd, social bevidsthed og magt
over eget liv.

Tværfaglig
læreplan

Studieplaner

Undervisning med
reference til lære- og studieplaner

Trivselsundersøgelser

Studievejledning

Evalueringsprocesser

 

LØBENDE:

Trivselsarbejde i
klasserne – fokus på social bevidsthed og
studiekompetencer.

(OKTOBER:

2018:
Etablering af tværfaglig læreplan/alle hf-fag
.
Ref. andre fag!
(
Jf. tema om
fagligt samspil
.)

ETU.

(ETU-eva.)

Opfølgningsplan
efter ETU-eva.

Praktikprojekt (1.
hf)

DECEMBER:

Studiesamtaler (1.
hf), fokus på tværfaglige (studie-)kompetencer og
personlig trivsel.

JANUAR:

Praktikprojekt (1.
hf)

Opfølgning e.
studiesamtaler (1. hf).

Studiesamtaler (2.
hf) + eva
.

Opfølgning e.
studiesamtaler (2. hf)

FEBRUAR:

Praktikprojekt (2.
hf)

MAJ:

Individuel vejl (1.
hf)/årsopg.

Individuel vejl. (2. hf)/SSO

Løbende
trivsel
: Klasseledere, MO.

ETU:

JKN + elevråd.

Efter
ETU: alle undervisere, inkl. elevråd.

Praktikprojekter (1.
hf)
: MO.

Studiesamtaler og
individuel vejl.
: alle
undervisere/årsopgavevejl.

Praktikprojekt (2.
hf)
: JKN + håndværkslærere.

 

Fagligt samspil i forhold til såvel
hf-læreplaner som Steiner-læreplan

At underviserne
planlægger og gennemfører egen undervisning i
bevidsthed om …

* egne, faglige mål
(via studieplaner)

* hinandens faglige mål
(via Steiner-læreplan).

Underviserne planlægger
og gennemfører undervisning i bevidsthed om
Steiner-læreplanens mål for årgangene og
integrerer dem i …

* studieplaner og egen
undervisning

* gør disse mål udtrykkelige og
fagligt funktionelle for eleverne.

LØBENDE:

Undervisning,
evaluering
.

AUGUST:

Intenderede
studieplaner/ alle hf-fag
.

OKTOBER:

2018:
Etablering af tværfaglig læreplan/alle hf-fag
.
Ref. andre fag!

DECEMBER:

Studiesamtaler (1.
hf), fokus på tværfaglige (studie-)kompetencer.

Intenderede
studieplaner for forår/alle hf-fag
.

JANUAR:

Realiserede
studieplaner for efterår/alle hf-fag
.

Studiesamtaler (2.
hf)

Evaluering af
realiserede studieplaner
fra
efteråret
.

Delevaluering af
arbejdet med tværfaglige kompetencemål i efteråret
+ opfølgning
.

MARTS

Pædagogiske
dage om tværfaglige mål, vidnesbyrd-workshop.

JUNI

Evaluering af
arbejdet med tværfaglige (studie-)kompetencer

Opfølgning
mhp. næste år

Realiserede studieplaner/alle hf-fag.

Løbende:
alle undervisere + elever.

Intenderede og
realiserede studieplaner
: alle
hf-undervisere.

Studiesamtaler:
alle undervisere + elever.

Delevaluering og
evaluering af tværfagligt tema
: HDS,
JKN, JMT, ML, MO, MPL, NPM, SG, VM.

Pædagogiske dage:
BS, HDS, JKN, JMT, ML, MO, MPL, NPM, SG, VM.

/JKN, rektor.