Eurytmi 4-6 årige

Eurytmi er et græsk ord og betyder: Skøn bevægelse eller rytme.

Eurytmistens bevægelser er knyttet til sproget, idet hvert bogstav har sin egen bevægelse.
Ligeledes har hver tone og interval i musikken sin bevægelse.

Eurytmien har til hensigt at udvikle et harmonisk forhold mellem bevægelse, fantasi, musik og sprog.
Den hjælper barnet til at være i egen krop, opøve rumfornemmelse og støtter udviklingen mellem højr og venstre hjernehalvdel. Barnet styrkes i det grov- og fin motoriske samt i den sproglige udvikling.

En eurytmi stund varer ca. 30 min. og indeholder rytme, levnede musik og sprog, hvortil eurytmisten gør forskellige harmoniske bevægelser, som børnene gør efter. Det er bygget op over en historie og årstiden.

En gang om ugen kommer Janne (som er uddannet eurytmist) i Brombærhuset og laver eurytmi med de 4, 5 og 6årige børn og voksne.