Trivsel, regler og strategier

Michael Skolen er en lille skole med et trygt elevmiljø. Vi følger den enkelte elev tæt og står ofte i kontakt med afgangseleverne flere år efter, at de har forladt skolen.

Det er dels fordi, elevmængden er overskuelig, dels fordi, skolen – og dermed også hf-afdelingen – har en særlig, pædagogisk forpligtelse til at understøtte din personlige og din sociale udvikling. Det skulle gerne komme til udtryk i din daglige trivsel.

Sammenhængen mellem din trivsel og din udvikling er en væsentlig årsag til skolens pædagogik og pædagogiske værdier.

Baggrund

Michael Skolen HF er en Rudolf Steiner-skole. Det betyder, at undervisningen er inspireret af Rudolf Steiner og den antroposofi, han har defineret.

Helt konkret arbejder skolen ud fra en pædagogik, der er inspireret af Rudolf Steiner.

Det betyder ikke, at der i lærerkollegiet er klar konsensus om, hvad inspirationen indebærer eller hvor langt den rækker. Inspirationen er til stadig diskussion, og det skal ikke være anderledes.

Visse ting er dog meget karakteristiske for skolens pædagogik og dermed den relation mellem lærere og elever, Michael Skolen gerne vil understøtte. Også i hf-afdelingen.

Det udtrykker sig i skolens pædagogiske værdier. Værdierne er en slags grundlag for måden, hvorpå vi forvalter skolens studie- og ordensregler, fastholdelsesstrategi og antimobbestrategi.

Pædagogiske værdier

Det er skolens pædagogiske opgave at understøtte udviklingen af din individuelle frihed og din sociale ansvarlighed.

Din individuelle frihed til for eksempel at vælge uddannelses- og livsvej på et kvalificeret grundlag har sin årsag til skolen brede faglighed, der tilgodeser såvel din intellektuelle som din praktiske og kunstnerisk-kreative udvikling.

Som Rudolf Steiner-skole arbejder Michael Skolen HF med en højere grad af individuel frihed end så mange andre ungdomsuddannelser. Det ytrer sig positivt i for eksempel årsopgaven, der er en meget fri, men også meget omfattende og ansvarskrævende opgave.

Den højere frihedsgrad ytrer sig også i fravalget af eksamensordninger og karakterbedømmelser, som Michael Skolen HF ser bort fra, fordi disse ordninger repræsenterer en social disciplineringspraksis, som ikke er forenelig med den individuelle udviklingsfrihed, skolen gerne vil understøtte.

Den pædagogiske ambition om at understøtte en fri, personlig udvikling, skal komme til udtryk i undervisernes opmærksomhed på den enkelte elev og i den konkrete studievejledning af enkelt-elever.

Men ambitionen om at understøtte udvikling af personlig frihed kommer også til udtryk i den fortløbende, klasseorganiserede træning i social ansvarlighed, som er et grundvilkår for den personlige frihed, der jo ikke skal reduceres til uansvarlighed.

Træningen i social ansvarlighed kommer dels til udtryk i det brede, faglige arbejde, hvor eleverne får blik for mange forskellige ressourcer og problemer i det sociale, dels i den sociale organisering af klassernes arbejde med praktiske opgaver og begivenheder. Det gælder for eksempel socialpraktikken, som er en del af det projektpraktikken i HF.

Det sociale arbejde kommer også til udtryk i Elevrådets arbejde.

Trivsel
Helt principielt kan man sige, at Michael Skolen HF eksisterer for elevernes personlige og sociale trivsels skyld.

Man kan også sige, at trivsel her handler om udviklingsmuligheder for både det personlige og det fælles liv.

Læs i øvrigt:

Studie- og ordensregler
Fastholdelsesstrategi
Antimobbestrategi