Børnehaveklasse

Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet.

Det er vigtigt at eleven føler sig værdsat og som en del af fællesskabet. Barnet mellem 0-7 år er et rytmisk, sansende og efterlignende barn med ret til at vokse op i en barndomsverden med glæde, lyst og tillid til at verden er god og tryg.

Det er vigtigt for barnet at vænne sig til at lære at indgå i det sociale fællesskab med jævnaldrende børn. Derfor lægger vi stor vægt på den frie leg, hvor børnene udfordres og udvikler sig i den nye børnegruppe.

Vi ønsker at medvirke til at bevare og stimulere barnets fantasi, da det giver grobund for en levende og kreativ tænkning gennem livet.

Vores ide med børnehaveklassen er at give barnet et eventyr år, hvor de samler livsappetit, lyst og motivation til den kommende skolegang.