10. klasse

10. KLASSE PÅ MICHAEL SKOLEN: DEL AF DIN HF

10. klasse på Michael skolen er både en slutning og en begyndelse.

Det er afslutningen på elevernes grundskoleliv, og da 10. klasse er en slags friår fra den danske grundskolelov (som går til og med 9. klasse) er det et år med stor frihed til andre aktiviteter end de obligatoriske. Vi har en dramaproduktion, en landmålingstur og et innovationsprojekt – og eleverne skriver en selvstændigt defineret kvartalsopgave som optakt til årsopgaven og SSO’en i hf.

Det er også begyndelsen på vores Steiner hf. Vores hf er en udvidet hf, der giver adgang til lange, videregående uddannelser, og den omfatter derfor ekstra mange timer. De kommer oveni de timer til kunstneriske og praktiske fag, som altid er en del af Steiner-skolegangen. Derfor er det en del af lovgrundlaget for Steiner hf, at vi har nogle af timerne i 10. klasse. De ligger især efter jul.

Når du tager 10. klasse inden din Steiner hf, har du den fordel, at du ikke senere skal have meritundervisning i de hf-aktiviteter, som du har taget i 10. klasse. Det skal de elever, der først kommer ind i 1. hf.

10. klasse på Michael skolen er et år med særlig frihed, men også med særlige, faglige forpligtelser, som du får fordel af i hf-klasserne bagefter.

Ring og om vores 10. klasse-tilbud hos vores studievejleder, Mathilde, på 26 48 09 71 – eller skriv til hende på mo@michaelskolen.dk