Vi lærer de unge at håndtere problemerne selv
- om SPS-indsatsen på Michael Skolen

SPS er en forkortelse for SpecialPædagogisk Støtte

1. Vi sætter tidligt ind - og inddrager elevens netværk, hvor det er nødvendigt

Det er vigtigt, at elever får SPS-støtten så hurtigt som muligt, når et støttebehov findes - eller opstår. Det sikrer nemlig, at eleven får en god start på sin ungdomsuddannelse, men også at studiehverdagen bliver overskuelig, og at eleven ved, hvor der er hjælp at hente og nogen at tale med.

2. Hvem kan få SPS?

De mest almindelige funktionsnedsættelser, som giver ret til SPS, er Dysleksi (ordblindhed), dyskalkuli (talblindhed) og psykiske problemer. Hvilke kriterier der skal opfyldes, for at man er støtteberettiget, kan man finde mere om på spsu.dk

3. Vi tilpasser støtten til elevernes behov

Helt grundlæggende er det vigtigt, at eleven kan få støtte, når det er vigtigt for eleven. Michael Skolen har derfor rammer, der også kan rumme, når et behov pludselig opstår. Men vores styrke er, at vi er på forkant, fordi vi koordinerer vores studieaktiviteter, så SPS-enheden på forhånd ved, hvor støttebehov kan opstå i forbindelse med undervisningen.

4. Vi tænker støtten ind i undervisningen

Vores erfaring er, at støtten fungerer bedst, når SPS tænkes sammen med undervisningen. Det giver nemlig støttegiver mulighed for at se elevens konkrete udfordringer i skolehverdagen og at hjælpe med det samme, når udfordringerne opstår.

5. På Michael Skolen er SPS-lærerne den opsøgende part, som kan rumme de unges problemer

Fordi SPS-eleverne oplever, at det kan være uoverskueligt selv at skulle opsøge hjælp fra lærerne, især i perioder med spidsbelastninger, hvor behovet for hjælp kan være ekstra stort og overskuddet til selv at søge hjælp tilsvarende lille.

6. Alle undervisere på Michael Skolen kender til SPS

Underviserne på Michael Skolen er klædt på til at hjælpe SPS-eleverne eller ved, hvor de kan hente hjælp, når de ser et problem opstå. Så eleverne skal kun henvende sig ét sted for at blive hørt.

7. På Michael Skolen oplever eleverne, at det er o.k. at tale om den støtte, de får, og hvilke udfordringer de har.

Og det gør det nemmere bare at være sig selv, som den man er.

Godt igennem uddannelse

På Michael Skolen kan vi tilbyde et ‘Godt igennem uddannelse’ forløb for dig, der føler dig stresset, trist, nervøs eller bekymret. På Godt igennem uddannelse får du teknikker, du kan bruge, når du føler dig presset, får det skidt, eller er ved at miste overblikket. Læs mere om forløbet her.

Det er den almennyttige foreningen, Komiteen for Sundhedsoplysning  sundhedsoplysning.dk, der har udviklet indsatsen. Læs mere om Godt igennem uddannelse.

Hvis du vil vide mere om SPS på Michael Skolen, er du altid velkommen til at kontakte studievejleder, Mathilde Ottosen eller SPS-ansvarlig, Nikolaj Rønhede.

Mathilde Ottosen: mo@michaelskolen.dk - 26 48 09 71

Nikolaj Rønhede: nir@michaelskolen.dk - 22 81 60 86