Optagelse

Der er flere måder at blive optaget som Steiner HF-elev på. De fører dog alle sammen over www.optagelse.dk, som typisk er åben for indtastning af din ansøgning om en studieplads fra 1. januar.

Herunder kan du læse om proceduren, hvis du er henholdsvis er:

• Elev fra Michael Skolen
• Elev fra en anden skole, fx en folkeskole eller en anden ungdomsuddannelse
• Elev fra en anden Steinerskole

Elev fra Michael Skolen
Hvis du i forvejen går på Michael Skolen – i 10. klasse – kan du som udgangspunkt regne med, at du kan fortsætte som Steiner HF-elev (med mindre særlige forhold taler imod).

Det kræver dog, at du søger plads på Michael Skolen HF via www.optagelse.dk i perioden januar-marts i foråret inden, du skal starte på HF i august.

Elever fra andre skoler og uddannelser (merit)
Hvis du vil ind på Michael Skolen for at tage HF, skal du søge plads via www.optagelse.dk i foråret inden, du skal starte på HF i august.

Du vil herefter blive indkaldt til en samtale med en studievejleder og en underviser fra Michael Skolen HF, hvor du får en nærmere præsentation af skolen og studieordningen og får mulighed for at stille spørgsmål.

Sådan en samtale er også en vurdering af dig, hvor studievejleder og underviser vil forholde sig til dig og vurdere, om du kan få plads, ventelisteplads eller ikke kan få plads. Det skal blandt andet afklares, om du har brug for, at rektor foretager en meritvurdering af dine faglige kompetencer, inden du kan optages. Rektor vurderer dine faglige kompetencer ud fra en individuel vurdering, som kan implicere faglige prøver.

Samtaleproceduren er den samme, hvis du kommer direkte fra en anden ungdomsuddannelse – fx gymnasiet eller en erhvervsskole.

Hvis du søger plads midt i skoleåret (skoleskift), skal du kontakte Michael Skolen HF direkte, hvor efter du vil blive indkaldt til en samtale.

Elever fra andre Steinerskoler
Hvis du er elev på en anden Steinerskole, men gerne vil tage din HF på Michael Skolen, er udgangspunktet, at vi skal prøve at skaffe plads til dig.

Du skal søge plads via www.optagelse.dk i perioden januar-marts i foråret inden, du vil starte på HF i august. Samtidig er det en god idé at tage direkte kontakt til studievejledningen på Michael Skolen HF, så vi kender dit udgangspunkt.