Whistleblowerordning for medarbejder

Michael Skolen har etableret en whistleblowerordning, der følger EU-direktiv 2019/1937. Ordningen giver alle medarbejdere mulighed for at rapportere en række emner anonymt og sikkert.

Michael Skolens whistleblowerordning bliver håndteret af WhistleSystem ApS, hvilket sikrer en komplet anonym og sikker anmeldelsesproces for whistlebloweren. Whistleblowerordningen skal anvendes, hvis medarbejdere oplever alvorlige forseelser eller lovovertrædelser, der sker i, eller i forbindelse, med Michael Skolen.

Whistleblowerordningen kan kun benyttes, hvis anmeldelsen omhandler alvorlige forseelser eller overtrædelser. Det vil sige, at ting som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med faciliteter, eller utilfredshed med vilkår, ikke kan anmeldes igennem whistleblowerordningen. I sådanne tilfælde henvises til den nærmeste leder og til vores klagevejledning.