Årsopgave

Årsopgave
Selvom vi er stolte af, at vi har åbnet en hf-afdeling, er vi dog endnu mere stolte af den årsopgave, der stadig er en integreret del af en steinerelevs afgangsarbejde, selvom opgaven ikke er en del af hf.

En fri opgave
Helt overordnet hænger et steinerskoleforløb nøje sammen over alle de tolv år, det varer. Der er indholdselementer, der går på tværs af de forskellige klassetrin eller bliver gentaget i nye perspektiver fra 1. til 12. klasse (nu 2. hf) – men der er også en udviklingsprogression over alle tolv år, som går fra høj grad af lærerefterligning til temmelig absolut selvstændighed.

Årsopgaven er en selvstændig opgave, som du selv definerer. Du skal inden 1. februar i 1.hf (11. klasse) vælge et emne, som du selvstændigt skal udarbejde en opgaveformulering i og besvare både kunstnerisk/praktisk og teoretisk. Deadline er 1. februar i 2. hf (12. klasse), hvor din besvarelse offentliggøres over flere omgange: først ved et aftenarrangement for forældre og interesserede skolen, dagen efter for skolen.

Siden evaluerer du produktet og processen mundtligt til et offentligt aftenarrangement.

Selvstændighed
Pointen med årsopgaven er, at du her er konfronteret med dig selv og dit eget frie valg af et emne, som du ikke mestrer i forvejen (det er vigtigt at vælge et emne, der kan bære din egen interesse i et helt år!)

Du skal selv forvalte din tid, for årsopgaven er ikke en skemaaktivitet, men udarbejdes på egen hånd ud over det faglige arbejde med skolefagene.

Du får en vejleder fra lærerstaben og kan herudover vælge at have eksterne vejledere til faglig sparring, i det omfang du ønsker det og der er behov for det. Du kan ansøge rektor og forvaltningen om tilladelse til at lade rejser og praktikophold indgå i årsopgavearbejdet, hvis det har relevans for dit emne.
Du får også mulighed for at bruge skolens faciliteter (efter aftale med rektor og skolens forvaltning), men processen er i bund og grund din egen.

Vurdering
Din færdige opgave vil blive sendt til bedømmelse hos en fagspecialist. Denne bedømmelse vil indgå i dit afgangsvidnesbyrd på linje med udtalelserne fra dine øvrige fag. Bedømmelsen vil rumme en faglig vurdering af dit arbejde og de kompetencer, du har oparbejdet i forbindelse med processen; men det er væsentligt at markere, at det er din egen evaluering af arbejdsprocessen, som er det pædagogiske mål med opgaven.

Årsopgaven er først og fremmest en fri og selvstændig måde at realisere sig selv på.