Praktisk information

Indmeldelse

Der betales et optagelsesgebyr på kr. 1.644,- pr. barn. Beløbet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Skolepenge

For første barn i børnehaveklasse til 12. klasse (2. HF) betales kr. 1.479,- pr måned + frivilligt gavebidrag kr. 165,- I alt kr. 1.644,-

For andet barn i børnehaveklasse til 12. klasse (2. HF) betales kr. 1.193,- pr måned + frivilligt gavebidrag kr. 105,- I alt kr. 1.298,-

Tredje og efterfølgende børn er gratis (kr. 100,- i gavebidrag).

Søskenderabat gives til børn i samme husstand.
Skolepenge, gavebidrag, SFO og fritidsklub betales månedsvis forud hele året via PBS.
Juli er dog betalingsfri for fritidsklubben.

Skolepenge og gavebidrag betales den 1. i hver måned som eet samlet beløb via PBS.
Indbetaling på girokort pålægges et gebyr på kr. 75,-

Elevudmeldelse skal foretages skriftligt til skolens kontor. Der er en måneds opsigelse fra den kommende 1.

Hvert år i maj udsender Michael Skolen et nyhedsbrev med informationsmateriale og ansøgningsskema om Undervisningsministeriets tilskudsordning vedr. skolepenge sammen med det ny skoleårs takstblad.

Betalingsinformation

PBS-tilmelding

Brug dette link for tilmelding:

PBS-tilmelding

Skolefritidsordning

Der er pladsgaranti for alle elever til og med 3. klasse.
Taksten er kr. 938,- om måneden 12 mdr./år. Der er åbent efter skoletid til kl. 17.00.

Fritidsordningen har åbent mandag – torsdag fra kl. 7.30 til kl. 17.00, fredage til kl. 16.00.

Fritidsordningen er åben mellem nytår og skolestart, i hverdagene op til påske, i den sidste uge af juni og i den første uge af august. I juli måned holdes sommerferie.

I de ferieuger, hvor der er åbent, er åbningstiden fra kl. 8.30 til 17.00, mandag til torsdag og fredage fra 8.30 til 16.00.

Skolebus

Skolen har lejet to busser, der kører fra hhv Herlev station og Høje Taastrup station til skolen. Det er gratis at køre med skolebussen, og forældre/pårørende må gerne følge med børnene i bussen, hvis der er ledige pladser.

Skolebussen kører fra Høje Taastrup station kl. 8:20 og fra Herlev station kl.8:25.

Gavebidragsordning

Foruden skolepenge/børnehavebetaling lægges der fra bestyrelsens side op til, at man betaler et frivilligt, månedligt gavebidrag.

Gavebidraget gives på frivillig basis, men nyder massiv opbakning i forældrekredsen og udgør en afgørende del af det økonomiske grundlag for Michael Skolen. Gavebidragene er bl.a. en forudsætning for de nødvendige investeringer i institutionens fysiske rammer.

Bestyrelsen har vedtaget følgende frivillige gavebidrag, der som udgangspunkt opkræves sammen med betalingen for skole/børnehave:

Barn i børnehave: 50 kr./md.
1. barn i børnehaveklasse til 12. klasse: 165 kr./md.
2. barn i børnehaveklasse til 12. klasse: 105 kr./md.
3. og efterfølgende børn i børnehaveklasse til 12. klasse: 100 kr./md.

Det frivillige gavebidrag oprettes automatisk som fast betaling ved indmeldelse af barnet i skole/børnehave. Forældre, der ønsker at bidrage med såvel større som mindre beløb eller som måtte ønske helt at framelde gavebidraget skal meddele dette til skolens kontor.
Gavebidrag til Michaelskolen (skole og børnehave) er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 A om fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv. Michaelskolen indberetter automatisk alle gavebidrag direkte til SKAT.

Instrumentundervisning

Individuel instrumentundervisning koster kr. 536 pr. elev i 3. – 12. klasse og kr. 630 pr. elev i Bh.kl.-2. klasse pr. måned i 10 måneder, idet juli og august er betalingsfri. Tilmelding til individuel instrumentundervisning er bindende for hele skoleåret.

Klubben

Klubben er et pasnings/fritidstilbud til børnene fra 4. og 5. klasse. Klubben koster kr. 780 pr. måned.

Klubben har åbent mandag til torsdag fra skoletid til kl. 16.30, fredag til kl. 16.00.

Betingelser for udmeldelse

Der er ved udmeldelse fra skolen 1 måneds opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, som bekræfter modtagelsen.

Der er ved udmeldelse fra SFO’en 1 måneds opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, som bekræfter modtagelsen.

Der er ved udmeldelse fra børnehaven 2 måneders opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelse fra børnehaven kan ikke ske pr. juli. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, som bekræfter modtagelsen.

Der er ved udmeldelse fra SFO’en (fritidsordningen) 1 måneds opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, som bekræfter modtagelsen.

Der er ved udmeldelse fra fritidsklubben 1 måneds opsigelse fra den kommende 1. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, som bekræfter modtagelsen.