Digital dannelse

I grundskolen er Michael Skolens politik i forhold til it i undervisningen præget af en vis reservation. I grundskolen arbejder vi pædagogisk med, at eleverne skal kunne forme selvstændige og analoge, skriftlige og kunstneriske produkter, snarere end bruge tid og mange kræfter på at tilegne sig programmel og arbejdsgange i digitale interfaser.

I hf-afdelingen har vi ikke samme grad af reservation. I de praktiske og kunstneriske fag, der ligger ud over hf-fagpakken, arbejder vi både med analoge og digitale medier, arbejdsprocesser og udtryk, afhængigt af faglige mål og kompetencemål.

I de akademiske videnskabsfag i hf-fagpakken arbejder vi hver dag med it i undervisningen. Dels er skoledagen organiseret på en studieadministrativ platform, Ludus, dels skal eleverne rutinemæssigt udvikle kompetencer i it-baseret informationssøgning, dataindsamling, kritisk medieanvendelse, (tekst-)produktion og redigering. De skal også udtrykke sig i forskellige medier, genrer og afleveringsformater.

Flere fag fokuserer – via studieplaner og undervisning – på den del af elevernes digitale dannelse, som forholder sig til kritisk og perspektiverende til de sociale medier og digitale fællesskaber, eleverne til dagligt investerer egen tid og opmærksomhed i.

Arbejdet med elevernes digitale dannelse har således praktisk læring, teknisk kompetenceudvikling og kritisk sans som tværfaglige omdrejningspunkter.