Kreative workshops – bidrag til julebasaren

Årets julebasar afholdes den 2. december 2023. Det er Skoleforeningen, der i fællesskab med lærere og forældre, som planlægger og afholder julebasaren. Klassernes valgte julebasarrepræsentanter har holdt møde om de forskellige boder, og de praktiske tiltag der skal gøres. Jeres julebasarrepræsentant vil informere jer mere om, hvordan I kan deltage.

Kreative workshops

Skoleforeningen inviterer alle skolens forældre til kreative workshops, hvor vi i fællesskab laver bidrag håndarbejdsboden

Det er en bod, der bliver set frem til af alle Julebasarens gæster og en bod, der flot repræsenterer nogle af skolens kvaliteter – derfor er det vigtigt, at også forældrene i de øvrige klasser kan bidrage med gode hjemmegjorte ting i naturmaterialer.

Sy-workshop

Lørdag den 28. oktober – kl. 10-15 i håndarbejde

Lyskæde-workshop

Søndag den 29. oktober – kl. 10-15 i håndarbejde
AFLYST
Søndag 12. november – kl. 10-15 i håndarbejde

Dukke-workshop

OBS! Aflyst grundet sygdom – Lørdag den 4. november – kl. 10-15 i håndarbejde
Tirsdag den 14. november – kl. 17-21 i håndarbejde

Uldengle-workshop

Søndag den 5. november – kl. 10-15 i håndarbejde

Alle er velkomne, og workshops er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af materialer. Tilmelding kan ske til michaelskolen.julebasar@gmail.com


Overskuddet fra julebasaren kommer eleverne til gode i form af musikinstrumenter, legeplads, grønne områder, udvidelse og forskønnelse af skolen. Lærerne i form af tilskud til kurser og forældrene i form af foredrag.  Forældrenes deltagelse i arbejdet omkring basaren er af stor betydning. Det forventes, at alle forældre i klassen – på den ene eller anden måde – kan bidrage til Julebasaren. Det styrker hele skolens fornemmelse af sammenhold og fællesskab, og hvert år skaber basaren et væsentligt overskud af stor betydning for hele skolen.

Vi vil opfordre alle til igen i år at deltage aktivt i forberedelserne og på selve dagen.

På forhånd tak for jeres gode indsats og hjælp.

Med venlig hilsen
Skoleforeningen