Forfatterbesøg af Maja Lucas den 22. november

Den 22. november får overskolen (10. kl.-2. hf) besøg af forfatter Maja Lucas. Hun vil læse op af udvalgte tekster fra sit forfatterskab samt have en efterfølgende samtale med eleverne om litteratur som et biografisk og identitetsskabende arbejde.

Inden besøget har klasserne beskæftiget sig med performativ biografisme som identitetsarbejde. Maja Lucas’ forfatterskab består af tekster som er åbne for alle og som bevæger sig frem og tilbage over grænsen mellem biografisk og fiktivt jeg – et fænomen som de unge kan diskutere deres egne holdninger i forhold til, for må man gerne digte på egen identitet?

Besøget efterfølges af skrive-workshop med fokus på skrivning og selvforståelse således at læsningen af litteratur bliver relevant i de unges erfaringer med skrivning som et redskab til udvikling af egen identitet.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond.
#statenskunstfond #kunstfonden #danishartsfoundation
Foto: Les Kaner