Fag: Tysk 10. kl. (Timer overføres til hf)
 Lærer: NPM


Titel: Identität

Omfang: 15 lektioner

Indhold:

 • Faith Akin: Im Juli. Film. Læst scene, 7,8 20-23 og 28 Paul Maar: Der Mann der nie zu spät kam

Særlige fokuspunkter/læringsmål

 • Sich kennenlernen
 • Mundtlig sprogfærdighed, samtale om tekst + film. Omhandlende temaer om identitet, kærlighed, rejse.
 • Grammatik: Verber, stærke og svage. Opsummering af kasus, almen sætningsanalyse
 • Ordforråd: identitet, rejse, kærlighed, hverdag, være ung, sommer, spænding, udvikling

Væsentligste arbejdsformer

 • Klasseundervisning: oplæsning, gennemgang af tekst. Receptive arbejdsformer: høre og forstå tysk på film
 • Gruppearbejde om teksterne , skriftlig udformning af tekster.
 • Fri hjemmeopgave om centralt tema i film og litteratur. Rejsen og den personlige ud- vikling heri.

Titel: 2. verdenskrig

Omfang: 9 lektioner

Indhold:

 • Hans Erick Nossack – Der Untergang
 • Historisk arbejde med die Nürnbergergesetze. Scannede kilder hentet fra Nürn- berger Staatsarchiv.
 • Oversættelser af rigsborgerloven 1935
  Operation Ghommorra: ”Hamburg in Feuersturm 1943” Spiegel Online.

Særlige fokuspunkter/læringsmål

 • Historisk bevidsthed, kildekritisk diskussion.
 • Forskellen på racisme og fascisme og dens udformning i det tredje rige i Tysk- land.
 • Tysk erindring om 2. verdenskrig med nedslagspunkt i bombeangrebene på Hamburg 1943.
 • Grammatisk: Øvelse af kasusbøjningerne på tysk samt stærke og svage verber.

Titel: Märchen

Omfang: 9 lektioner

Indhold:

 • Grimm: Schneewittchen
 • Grimm: Rumpelstizlchen
 • Grimm: der Froschkönig

Særlige fokuspunkter/læringsmål

 • Kendskab til Gattung / genren Märchen. Særlige kendetegn, opbygning, sprog, morale.
 • Litteraturhistorisk bevidsthed.
 • Mundtlig sprogfærdighed.
 • Analyseredskaber.
 • Märchenzüge: Personen, Tiere. Stereotyper Ablauf: Anfang - Problem –Lösung.
 • Typische Motive: Gut/Böse Glück/Pech Arm/Reich
 • Artikler, Personlige pronominer – opfløgning på forløb 1+2
 • Opfølgning og gennemgang af fejl i forbindelse med den skriftlige opgave i forløb 1.

Væsentligste arbejdsformer

 • Oplæsning, oversættelse.
 • Analyse af eventyr.
 • Gennemgang af eventyrgenren og dens virkemidler.