Intenderet studieplan Engelsk 12. kl. Lærer: LJ


Titel 1:

Emne: Dystopian Visions

Omfang: 21 lektioner á 45 min.

Fokuspunkter: Litteraturanalyse og genrekendetegn ved dystopiske værker.

Arbejdsformer: Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde.


Titel 2:

Emne: Værklæsning

Omfang: 10 lektioner

Fokuspunkter: Selvstænding læsning og bearbejdning af et selvvalgt skønlitterært værk.

Arbejdsformer: Individuel læsning, mundtlig fremlæggelse og skriftligt arbejde.


Titel 2:

Emne: The UK - From Island to Empire and Back

Omfang: 15 lektioner (forlænges muligvis ind i forårssemestret)

Fokuspunkter: Britisk historie

Arbejdsformer: Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, informationssøgning