2018hf dansk/A 2018/19: Intenderet studieplan efterår 2018 V. JKN


Titel: Nyhedsgenrer

Omfang

11 lektioner á 45 min. (8,25 timer)

Fokuspunkter

 • Kommunikationsanalyse, Nyhedsformidlingens genrer og rationaler, Genrernes funktion og anvendelse, Samfundets behov for medier (4. statsmagt), Nye genrer og nyhedskriterier, Presseetik.

Arbejdsformer:

 • Kommunikationsanalyse, Nyhedsformidlingens genrer og rationaler, Genrernes funktion og anvendelse, Samfundets behov for medier (4. statsmagt), Nye genrer og nyhedskriterier, Presseetik.

Titel: Modernitet og realisme i Danmark

Omfang:

10 hp-lektioner á 120 min + 4 lektioner á 45 min. (23 timer)

Fokuspunkter:

 • Realisme og socialrealisme, Naturalisme, Impressionisme, Kanonlitt., Norsk, Værk, Individualisme.

Arbejdsformer:

 • Klasseundervisning, gruppeoplæg, faglige netressourcer, relationer mellem analysemetoder, fortolkning og historisk perspektivering.

Title: Argumentation og digital dannelse

Omfang:

9 lektioner á 45 min. (6 timer)

Fokuspunkter:

 • Kommunikationsmodel, Toulmins argumentmodel,
 • Argumenttyper, Deskriptive (etiske) og normative (ikke-etiske) argumenter, Sandheds- og gyldighedskriterier, Slutningsformer,

Arbejdsformer:

 • Klasseundervisning, dataproduktion (spørgeskema) og -indsamling som udgangspunkt for argumentdannelse, individuelt arbejde og gruppearbejde.

Title: Akademisk skrivning og metode (optakt til historieopgave)

Omfang:

9 lektioner á 45 min. (6 timer)

Fokuspunkter:

 • Informationssøgning, relationer mellem problemformulering og konklusion, underspørgsmål, (analytisk) metodebevidsthed, empiri- og kildebevidsthed (tværfaglig).

Arbejdsformer:

 • Informationssøgning, relationer mellem problemformulering og konklusion, underspørgsmål, (analytisk) metodebevidsthed, empiri- og kildebevidsthed (tværfaglig).

Title: Lyrik

Omfang:

9 lektioner á 45 min. (6 timer)

Fokuspunkter:

 • Moderne lyrik 1910-2000, formel analyse, stilistik, retorik, genrekonventioner og -brud, filosofiske perspektiver.

Arbejdsformer:

 • Klasseundervisning, individuelt arbejde, kreativ skrivning, digitale produkter.

Title: Højmodernisme

Omfang:

9 lektioner á 120 min. + 6 lektioner á 45 min. (22,5 timer)

Fokuspunkter:

 • Sekularisering, traditionskritik, genrebrud og stilistisk innovation ift etablering af ”det moderne” som litterært og poetisk erfaringsrum.

Arbejdsformer:

 • Sekularisering, traditionskritik, genrebrud og stilistisk innovation ift etablering af ”det moderne” som litterært og poetisk erfaringsrum.