Intenderet studieplan musik b-niveau 12. kl. Lærer: SG


Efteråret 2019: Fortsat elevoplæg: analyse af vokalstemmernes roller og melodikkens opbygning i musikken indenfor de to musikemner R&B og danske folkeviser.

Titel: Modalharmonik

Jakob Jensen ”Harmonik – en toneart og dens akkorder” s. 19-22

samt uddrag af ”Popmusik og modalharmonik” af Martin Harmann. Ibog Systime

Læringsmål: At forstå og analysere harmonik udfra en modalharmonisk vinkel.

Arbejdsformer: Eleverne laver skriftlige analyser. Vi gennemgår udvalgte eksempler på mixolydisk, lydisk, frygisk og dorisk harmonik.