Fag: Dansk efterår 2019

Lærer: JKN


Titel 14

Emne: Semantik og billedanalyse

Omfang: Uge 33-35 (6 x 0,75 = 4,5 t)

Fokuspunkter: Semantiske skemaer, denotation og konnotation (merbetydning), semiotik: Saussure, tegn, signifié, signifiant, syntaks (+ evt. Peirce), Langue og parole, udvidet tekst- (og kontekst-)begreb, kulturhistorie, billedanalysemodeller (objektiv beskrivelse, komposition mm., subjektiv oplevelse, essens).

Titel 15

Emne: Kreativ skrivning (journalistik)

Omfang: Uge 36-39 (8 x 0,75 = 6 t)

Fokuspunkter: New Journalism

Gonzojournalistik, reportage, portræt, portrætinterview, featureartikel, graverjournalistik (dybdeborende), biografi.

Titel 16

Emne: Litteratur og nutid I

Omfang: Uge 40-41 ((5 x 2 = 10) + (4 x 0,75 = 3) = 13 t)

Fokuspunkter: Konfrontationslyrik, 2. og 3. fasemodernisme, kanon: Rifbjerg, Seeberg, frigørelse og fremmedgørelse, feminisme, globalisering, (neo)liberalisme, minimalisme, aktuel realisme, pastiche.

Titel 17

Emne: Essayistik

Omfang: Uge 43-47 (10 x 0,75 = 7,5 t)

Fokuspunkter: Essaygenren, genrebrud, argumentation, modernitetskritik.

Titel 18

Emne: Sociolingvistik

Omfang: Uge 48-50 (6 x 0,75 = 4,5 t)

Fokuspunkter: Dialekt, etnolekt, kronolekt, sociolekt.