Skolenyt – uge 9.2023

Kære alle på Michael Skolen,
Med denne uges Skolenyt ønsker vi jer alle en dejlig weekend.


NY MELLEMSKOLESTRUKTUR PÅ MICHAEL SKOLEN

Øget fokus på 6.-8. klasse fra næste skoleår medfører blandt andet en klasselærerrokade

Efter et internt evalueringsarbejde på Michael Skolen, der er blevet gennemført over de seneste to skoleår (2021-23), konkluderer vi helt overordnet to sammenhængende forhold:
  • Skolens undervisningstilbud for 6.-8. klasse skal styrkes for at opretholde den grundlæggende tanke om Michael Skolen som en tolvårig enhedsskole.
  • Skolen skal øge trivslen og tværfagligheden i 6.-8. klasse og skabe øget kontinuitet mellem disse klassetrin og mellem mellemskole og overskole.  

Det betyder, at skolen fra begyndelsen af 2023/24 iværksætter et større ”mellemskoleprojekt,” som har langtrækkende ambitioner, men begynder med enkelte ændringer, der evalueres løbende med henblik på løbende optimering.

Klasselærerrokade
Det betyder også, at skolen gennemfører en klasselærerrokade til næste skoleår.

Birger Bengtsson – der til sommer afslutter sit klasselæreforløb med den nuværende 8. klasse – er det centrale omdrejningspunkt for mellemskoleprojektets koncept og udvikling.

Ginnie Olander Købke overgiver fra august 2023 sin nuværende 5. klasse i Birger Bengtssons varetægt, fordi det er vigtigt, at han fortsætter sit arbejde med mellemskoleprojektet. Samtidig tager Ginnie Olander Købke ansvaret som klasselærer for skolens kommende 1. klasse.

Det er en væsentlig ændring i den kommende 6. klasses liv, ligesom det selvfølgelig har betydning for den kommende 1. klasse. Vi er glade for, at både Birger Bengtsson og Ginnie Olander Købke er rutinerede og kvalificerede til tage ansvaret for deres nye funktioner.

Mellemskoleprojektet
Projektets udgangspunkt er en ambition om at optimere skolens undervisning for 6.-8. klasse. Ambitionen gælder dels om at øge kendskabet til aldersklassens måder at tænke, føle og handle på, dels om – på baggrund af kendskabet – at gøre skolegangen så meget desto mere attraktiv for alderstrinnet.

Projektets første trin – der sættes i gang fra august 2023 – handler om at variere undervisningsformerne og skabe et egentligt mellemskolemiljø med flere tværfaglige projekter, der også – til en vis grad – går på tværs af de berørte klasser.

Projektet gennemføres ved hjælp af et lærerteam, som består af Birger Bengtsson (klasselærer for 6. klasse), Susanne Løwe Pihl (7. klasse), Lasse Bruun Eriksen (8. klasse) og håndværkslærerne Charlotte Bæk og Bjarke Bjørn Petersen. Teamet samarbejder også med lærerkræfter fra overskolen, især i forhold til de naturvidenskabelige fag. Mellemskolens lærerteam får egen møderække og udviklingstid.

Målet er at etablere en kreativ, fagligt velfunderet undervisning, som fokuserer på elevernes dannelse i forhold til en nutid under hastig forandring. Undervisningen bliver i højere grad gruppe- og projektorienteret, og så vil den i højere grad end hidtil benytte sig af digitale værktøjer.

2023/24 og fremover
I det kommende skoleår vil klasselærerne selvfølgelig varetage undervisningen i klasserne med mere varierede undervisningsformer, men også facilitere en række tværgående begivenheder, der dermed betegner mellemskoleprojektets begyndelse i elevernes hverdag.

I to forskellige projektuger arbejder alle tre klasser sammen om temaer (fx sundhed eller madlavning), der planlægges med oplæg, ekskursioner og produktkrav for grupper, der går på tværs af klasserne.

To perioder á tre uger bliver planlagt som integrerede projekter, hvor hovedfag, sprogfag og kunst og håndværk arbejder sammen om et fælles tema. Det kunne fx handle om et historisk tema, men også om store spørgsmål i elevernes opfattelse af nutiden, det kunne handle om identitet, digital dannelse eller politik.

Fire dage om året har klasserne fælles bevægelsesprojekter.

Hvortil kommer det fælles projekt med at integrere digitale værktøjer i elevernes tekniske og praktiske kompetenceområde.

Disse pilottiltag bliver evalueret af mellemskolens lærerteam – med tydelig inddragelse af eleverne – og udgør dermed udgangspunktet for en løbende optimering.

Kontakt undertegnede med evt. spørgsmål på jkn@michaelskolen.dk (eller på døren!)  

Jacob K. Nielsen, rektor


Michael Skolens forårskoncert – fredag d. 10. marts 2023. Kl. 16.30-18.30  

Kære alle,
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til forårskoncert og glæder os til at dele denne musikalske eftermiddag med jer.  Herunder kan I se programmet:

DEL 1:  16.30-16.45 

  • 5. klasse: orkester
  • 6. klasse: orkester

PAUSE: 17.10-17.30  

DEL 2:  17.30-17.50  

  • 7./8. klasse: orkester 

PAUSE: 17.50-18.10  

DEL 3: 18.10-18.30  

  • Overskoleorkester og Eurytmi 

Tak for i dag!   

PRAKTISK INFORMATION:
Der er kun mødepligt for 4.-12. klasse.  Koncerten foregår i det tidsrum, hvor de fleste familier spiser aftensmad, så det er vigtigt, at alle elever har en stor madpakke med i skole. Det er desværre ikke tilladt at spise medbragt mad i Medborgerhuset. Medborgerhuset har en cafe, hvor det er muligt at købe kaffe, kage, vand etc. 

HUSK AT MEDBRINGE:
Sort koncerttøj/sko, instrument, noder, madpakke. Elever med kontrabas har selv ansvar for at bringe instrumentet til og fra Medborgerhuset.
 

BILLETTER:
Voksne 40 kr. Børn og elever gratis.
Kontantbetaling eller med MobilePay.

STED:
Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev