Skolenyt – uge 17 2023

Tak for en dejlig Plante- og forskønnelsesdag 

Tak for en dejlig Plante- og Forskønnelsesdag i lørdags. Mens børnene fik undervisning, blev skolen gjort forårsklar. Vi sender en stor tak til alle jer flittige forældre for jeres tid og indsats. Også en tak til 1. og 8. klasse – for det sunde og søde, som kunne købes i cafeen. Sikke en dejlig dag! 

Vi har tre årlige forskønnelsesdage på skolen, og næste gang er i weekenden den 2. og 3. september 2023.  


Nye medlemmer i Skoleforeningens bestyrelse 

I forbindelse med Plantedagen afholdt Skoleforeningens sin generalforsamling, hvor der blev aflagt beretning om foreningens virke de sidste 12 måneder og regnskabet blev fremlagt. Det blev efterfulgt af valg til bestyrelsen. 

3 medlemmer til Skoleforeningens bestyrelse for en 2-årig periode:  

 • Ole Gielsstrup, Katrine Bjerring Kristensen og Suchata Svanberg blev valgt 

2 medlemmer for en 1-årig periode:  

 • Tine Brigelsgaard og Karina Larsen blev valgt 

Valg af suppleanter for en 1-årig periode:  

 • Eva Neumann, Camilla Gotlieb, Allan Siegfried og Marie Ravn blev valgt 

Det er af stor betydning for skolen at have en stærk skoleforening, og en stor tak for at I vil engagere jer i bestyrelsesarbejdet.

Her kan I se den fulde oversigt over medlemmerne af Skoleforeningens bestyrelse: https://michaelskolen.dk/skolen/forening/

Vi takker for det virkelig flotte fremmøde og for den gode stemning.  


Velkommen til Majfest/åbent hus den 13. Maj 2023 kl. 10.00-14.00 

Foråret er kommet og dermed også vores årlige Majfest/åbent hus på Michael Skolen 

 

Skoleåret 2022/2023 har været ‘håndværkets år’ på alle steinerskoler i Danmark. Håndværksfagene har gennem en lang tradition haft en central plads i steinerskolen. Sammen med kunstfagene indgår de som en vigtig del af den samlede undervisning. Det er fag, som styrker skaberglæde, vilje til handling og evne til at kunne finde nye veje til løsninger. Håndværket er integreret i mange af de boglige fag, men optræder også som selvstændige fag.  

Majfesten i år vil have et særligt fokus på håndværksfagene, med levende værksteder i klasserne, udstillinger i klasserne og i Eurytmisalen. 

Program for dagen: 

 • 10:00 Velkomstforestilling  
 • 11:00 Forestilling  
 • 12:30 Majstang  
 • 14:00 Tak for i dag 
 • Cafeen og butikken har åbent hele dagen 

Vi glæder os til at se jer til Majfest d. 13. maj kl. 10.00-14.00. 


Koncert i Tivoli den 6. maj kl. 21.30

I forbindelse med musikdagene spiler 8. kl.-2. hf koncert i Tivolis koncertsal. 

Læs mere om musikdagene her: http://musikskoledageitivoli.dk/?page_id=297
Find det fulde program her: http://musikskoledageitivoli.dk/wp-content/uploads/2023/04/Scenetider-LOR-2023.pdf


Velkommen til generalforsamling for Institutionen Michael Skolen d. 15/5 2023 kl. 19.00 

Kære forældre på Michael Skolen og i Brombærhuset 
I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Institutionen Michael Skolen d. 15/5 2023 kl. 19.00 i Eurytmisalen. 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Skolens beretning 
 4. Brombærhusets beretning 
 5. Formidling af den tilsynsførendes tilsynsrapport 
 6. Fremlæggelse af det reviderede og det af bestyrelsen godkendte regnskab til orientering 
 7. Direkte valg af og blandt forældrekredsen af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode 
 8. Direkte valg af og blandt forældrekredsen af 1 bestyrelsesmedlem (forælder i HF) for en 2-årig periode 
 9. Direkte valg af og blandt forældrekredsen af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode 
 10. Direkte valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode 
 11. Valg af tilsynsførende. 
 12. Indkomne forslag.
 13. Eventuelt.

OBS! Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der være et kort konstituerende bestyrelsesmøde. 

Yderligere forslag til dagsorden kan indgives skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage inden generalforsamlingen. Skolens regnskab kan rekvireres på skolens kontor og vil desuden blive runddelt på generalforsamlingen. 

Stemmeberettigede er defineret i vedtægternes §4 stk.4. Alle fremmødte forældre med forældremyndighed for børn på Michael Skolen eller i børnehaven Brombærhuset kan stemme og opstille til valg til repræsentantskab og bestyrelse. Der kan opstilles in absentia, men der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Interesserede kan henvende sig til skolens bestyrelse eller opstille på selve dagen. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen til denne vigtige aften! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen på Michael Skolen 


Rejsebeskrivelser 

Kunst- og dannelsesrejse – 12. kl./2. hf 

I morgen kommer vores 12. Kl./2. hf hjem fra deres 14 dages kunst- og dannelsesrejse. Kunst- og dannelsesrejsen har sit udspring i kunstbetragtnings- og arkitekturundervisningen, men den relaterer også til mange andre fag – ikke mindst historiefaget. Herunder er en kort gennemgang af kunst- og dannelsesrejsens forløb: 

Den første by, vi skal arbejde i, er RAVENNA. Byen var en overgang hovedstad i det Vestromerske rige, og her mødes det katolske med det arianske – det romerske med det byzantinske.  

I Ravenna skal vi studere arkitektur og mosaikkunst fra det 5. – 8. århundrede. Byen var engang en vigtig havneby, men i dag ligger den ca. 10 km fra Adriaterhavet. Herfra bevæger vi os mod sydvest over Appenninerne til FIRENZE i Toscana.  

I Firenze opstod megen af den mest betydningsfulde middelalder- og renæssancekunst. Her skal vi arbejde med billedkunst, skulptur og arkitektur, og i løbet af de fem dage vi har, besøger vi bl.a. Uffizi, Akademiet, Santa Croce og meget mere. Firenze havde en kort periode som det samlede Italiens hovedstad, men det ødelagde kun lidt af det historiske centrum, som er særdeles velbevaret. Efter dette storbyophold, rejser vi mod Italiens midte til ASSISI i Umbrien.  

I Assisi skal vi studere middelalderens by- og bygningskunst og naturligvis Giottos smukke fresker i den hellige Frans’ kirke. Efter et par roligere dag i Assisi bevæger vi os nordover til BASEL i Schweiz, hvor vi skal bo resten af tiden, men vi begynder vores arbejde nord for alperne i DORNACH, hvor vi skal besøge Goetheanum. Senere tager vi til COLMAR i Frankrig. Her skal vi arbejde med det berømte Isenheim-alter. Tilbage i Basel drejer det sig om kunsten fra senmiddelalderen til moderne tid. Basel rummer særligt repræsentative samlinger, så man trinvis kan følge kunstens progression. Vi slutter af med Vitra Designmuseum i WEIL-AM-RHEIN i Tyskland, hvor den moderne arkitektur har fået særlige udfoldelsesmulighed 

Rejsen afslutter dels deres årsopgavearbejdet, dels afrunder hf-undervisningen i billedkunst, historie og samfundsfag. 


Rejse til Middelalderens Sydfrankrig – 11. kl./1. hf 

I 1. hf rejser klassen syv dage til Frankrig i forlængelse af den værklæsning af Wolfram von Eschenbachs Parsifal, der er en del af det pensum, der række ud over hf-fagene.

Postkort fra klassen: “11. kl./1. hf udforsker disse dage Middelalderens Sydfrankrig. Vi har undersøgt ridderborge og forsvarsværker ved foden af Pyrenæerne, hvor Albigenserkorstogets største dramaer udspillede sig. Nu er vi draget videre øst langs Middelhavet, og er ankommet til pavepaladset og munkeklostrene i Avignon – og i morgen venter Arles, i hjertet af Provence”.

Hjertelig velkommen hjem fra jeres rejser og vi håber at I har fået mange gode oplevelser med hjem i bagagen, som I kan bære med jer videre. 


Nyt fra Steinerskolerne

Steinerskolerne i Danmark er en sammenslutning, der varetager fælles interesser og opgaver for landets steinerskoler. Steinerskolerne arbejder i respekt for den enkelte skoles autonomi og lokalt forankrede virke.
Vi repræsenterer og støtter frihed til at drive skoler med et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i Rudolf Steiners pædagogiske tanker, og vi arbejder for forældres ret til at vælge skole for deres børn og for uddannelse til frihed i verden. Steinerskolerne formidler viden om pædagogikken og kendskabet til skolerne i det omgivende samfund og samarbejder med den globale bevægelse af frie skoler og steinerskoler.

Læs seneste nyt fra Steinerskolerne her:
https://mailchi.mp/9de6af9faece/steinerskolernes-nyhedsbrev-01-14437290?e=e9c847da21


Kommende arrangementer: 

6. maj: Koncert i Tivoli

13. maj: Majfest – Åbent hus

15. maj: Generalforsamling for Institutionen Michael Skolen kl. 19.00

25. Maj: Musikcafé – 3.klasse kl. 16.00 og 4. klasse kl. 17.30

16. juni: Sommerfest

24. og 25. juni: Sommerklargøring i klasserne ved forældre

Se den fulde kalender her: https://michaelskolen.dk/fuld_kalender/