Steiner HF: Michael Skolens fagpakke

HF: Natur og Kultur

I 2018 åbner Michael Skolen HF med fagpakken Natur og kultur, der giver flere muligheder for videreuddannelse.

Rudolf Steiner-skolerne i Danmark har med gymnasieloven fra 2016 fået mulighed for at tilbyde en karakter- og eksamensfri HF-uddannelse. Den giver eleverne adgang til at søge alle typer af videregående uddannelser – lange, mellemlange og korte – på baggrund af det skriftlige afgangsvidnesbyrd, eleverne får, når de afslutter HF.

Fagene i Steiner HF supplerer de kunstneriske og håndværksmæssige fag, som stadig er en vigtig og integreret del af uddannelsen i en Steinerskoles 11. og 12. klasse. Men disse klassetrin vil fremover blive omtalt som 1. og 2. HF.

Valgfag

Michael Skolens fagpakke har indbygget to, indviduelle valgmuligheder, som du kan krydse af på optagelse.dk:

 1. du skal enten vælge Musik A eller Matematik A (hvis du vælger Mu/A vælger du samtidig Ma/B og omvendt: Ma/A medfører automatisk Mu/B).
 2. du skal enten vælge Biologi B eller Samfundsfag B (hvis du vælger Bi/B vælger du samtidig Sa/C og omvendt: Sa/B medfører automatisk Bi/C).
Hele pakken

Den samlede fagpakke, inkl. de obligatoriske fag, ser sådan ud:

 • Matematik eller Musik A
 • Musik eller Matematik B
 • Biologi eller Samfundsfag B
 • Samfundsfag eller Biologi C
 • Fysik C
 • Tysk (fortsættersprog) C
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B
 • Geografi C
 • Kemi C
 • Religion C
 • Praktik-projekter

Fagene læses i en kombination af sammenhængende projektperioder (hovedfag), ugentlige lektioner og ekskursioner – herunder længere rejser til Frankrig (i 1. HF) og Italien og Schweiz (2. HF), der kombinerer den steinerpædagogiske kunstundervisning med undervisning i fagene historie og religion.

Etableringen af Steiner HF betyder, at ungdomsuddannelsen på Steinerskolerne er blevet officielt anerkendt og bliver taxameterbetalt, at eleverne får almindelig adgang til SU og at underviserne på Steiner HF er universitetskandidater, der enten har eller er i gang med at få gymnasiepædagogikum.

Vi glæder os til at gå i gang, og vi glæder os til at se dig.