Afgangsevaluering

På Michaelskolen afslutter eleverne et hæfte med skriftlige udtalelser i alle fag. Hæftet kaldes ‘afgangsvidnesbyrdet’ og afrunder 12 års uddannelse.

I afgangsvidnesbyrdet på ca. 100 sider er en gennemgang af kompetencemål, gennemførte fagforløb og en udførlig beskrivelse af den enkelte elevs udbytte og færdigheder – skrevet til uddannelsessteder og arbejdspladser. På universiteternes hjemmesider kan du læse mere om, hvordan man kan blive optaget med et afgangsvidnesbyrd.

Læs hvordan du søger om optagelse på videregående uddannelser, når du har afgangsvidnesbyrd

Sammenslutningen af Steinerskoler har skrevet lidt generelt om optagelse på videregående uddannelser. Læs den på deres hjemmeside.

 

Læringspraksis – en forskningsundersøgelse

Danmarks Pædagogiske Universitets undersøgelse af læringspraksis for 9. – 12- klasse viser et billede af at Steiner-skolerne som en skole, der i hverdagen ligner folkeskolernes. Læs resten af konklusionerne nedenfor.

 

 

Steinerelevers vej gennem uddannelsessystemet

I 2003 blev der af Credo Consult lavet en undesøgelse om afgangselevernes vej gennem uddannelsessystemet. Undersøgelsen bygger på mere end 1100 tidligere afgangselever fra danske Steinerskoler.