Afgangsevaluering

På Michael Skolen HF er der ingen eksamen. Den regulære, skemalagte undervisning varer helt frem til sommerferien, hvor skolegangen (HF) afsluttes med en translokation, hvor du får et HF-bevis og et afgangsvidnesbyrd.

Vidnesbyrd
Dit afgangsvidnesbyrd er en 100 sider lang gennemgang af kompetencemål, gennemførte fagforløb (delt op i HF-fag og praktisk-kunstneriske fag) og en udførlig beskrivelse af dit faglige udbytte og dine færdigheder, adresseret til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Optagelse på videregående uddannelser
Der er pt (i forlængelse af gymnasieloven og etableringen af Steiner HF) ved at blive udarbejdet nye procedurer for de videregående uddannelsers optagelse af elever med Steiner HF og afgangsvidnesbyrd.
De forventes klar i februar/marts 2018, hvor denne side vil blive opdateret.

Læringspraksis - en forskningsundersøgelse

Danmarks Pædagogiske Universitets undersøgelse af læringspraksis for 9. - 12- klasse viser et billede af at Steiner-skolerne som en skole, der i hverdagen ligner folkeskolernes. Læs resten af konklusionerne nedenfor.

 

 

Steinerelevers vej gennem uddannelsessystemet

I 2003 blev der af Credo Consult lavet en undesøgelse om afgangselevernes vej gennem uddannelsessystemet. Undersøgelsen bygger på mere end 1100 tidligere afgangselever fra danske Steinerskoler.