Steiner HF en realitet

Mandag den 19. december 2016

I dag har Danmarks Steinerskoler fået den bedste julegave, vi kunne ønske os!

For få timer siden vedtog Folketinget den nye Lov om Gymnasier, og når vi læser §68, føler vi trang til at knibe os selv i armen og danse en ekstra gang om træet.

Hvorfor?

Fordi vi med loven har fået officiel godkendelse af Steinerskolernes overskoleuddannelse. Vores elever vil nu kunne få SU, billige togkort og skolerne vil få statstøtte til 11. og 12. klasse (2. og 3. vg).

Formelt bliver overskolen nu kaldt Steiner HF, og eleverne skal stadig søge ind på videregående uddannelser via kvote 2.

Det har taget næsen ni år, et forskningsprojekt, en bog, fire undervisningsministre, en tysk fond, særkørsler ved Danmarks Statistik, mange penge, uendelig mange møder og endnu flere telefonsamtaler at nå målet: At blive anerkendt uden at give køb på undervisningen, karakterfriheden og eksamensfriheden.

Vi er meget glade og meget lettede!

Foran os ligger et stort implementeringsarbejde. For selv om loven nu er på plads, er der stadig lidt politik i fortolkningen og administrationen af den – men foreløbig skal vi læne os tilbage og glæde os over, at vi har fået, hvad vi i mange år har ønsket os!

Her den dejlige paragraf:

§ 68. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan tillade, at en institution efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser for højere forberedelseseksamen (hf-kurser) med udgangspunkt i Steinerpædagogikken kan udbyde den toa°rige uddannelse til hf-eksamen uden afholdelse af prøver og dokumentation gennem eksamensbevis. I stedet dokumenteres elevernes gennemførelse af uddannelsen ved et vidnesbyrd, der i sproglig form redegør for de kompetencer, eleverne har opna°et i de enkelte fag og uddannelsen som helhed.

De bedste hilsner fra 11.12.gruppen og tak til alle for et fantastisk samarbejde om arbejdet med at opnå godkendelsen!

Christina Vilhelmsen, Jakob Laursen, Jens Henriksson og Thomas Uhrskov