Forening

Skoleforeningen ved Michael Skolen blev dannet i juli 1976. Michael Skolen, den tidligere Rudolf Steiner Skole i Gladsaxe, blev oprettet med 12 klassetrin én måned efter Skoleforeningens dannelse i august 1976. Ved et intenst arbejde fra Skoleforeningens side lykkedes det at begynde undervisningen i lånte private lokaler i august for allerede i oktober at kunne rykke ind i Det frie Gymnasiums efterladte lokaler på Krogshøjvej i Bagsværd. Efter ca. 4 år her blev skolen indrettet på sin nuværende grund Stokholtbuen 25 i Herlev.

Skoleforeningen og Institutionen har siden Michael Skolens grundlæggelse gået hånd i hånd; Institutionen Michael Skolen har således båret ansvaret for den daglige drift og økonomi, mens Skoleforeningens opgave har været at værne om den egentlige pædagogiske idé og målsætning. Sin kraft hertil henter Skoleforeningen i de idéer og bestræbelser, der udfolder sig indenfor egne rammer. Bestræbelserne kan således være at afholde pædagogiske foredrag, studiekredse og fælles arrangementer; at støtte læreres videreuddannelse eller elevers undervisning; at støtte indkøb af skolemateriel og instrumenter; at forestå byggeri m.m.

Medlem af Institutionen bliver alle forældre i kraft af barnets/børnenes skolegang på Michael Skolen. Det er imidlertid vigtigt for skolens vækst og berettigelse, at mange forældre tillige er medlemmer af Skoleforeningen for herigennem at blive delagtige i den samlede skoleorganismes trivsel og fortsatte vækst.

Skoleforeningen er det levende, beskyttende værn om Michael Skolen, og jo stærkere dette er, desto større hjertekraft og tankekraft vil der kunne tilflyde skolens indre pædagogiske og metodiske liv. I Skoleforeningen står forældre, lærere, venner og interesserede sammen, og Skoleforeningens bestyrelse opfordrer alle til at melde sig ind.

Skoleforeningens bestyrelse

Ane Hinna MenzerFormand2623 6804anehinna@hotmail.com
Dagmar MissmahlNæstformand4464 0046dagmar@ab-bolignet.dk
Pernille HelbigKasserer5211 5512 pernillehelbig@gmail.com
Eva Neumann 4717 1803
Dieter Genzmer4492 9446
Pia Ververs7741 3482ververs.pia@gmail.com
Tine Brigelsgaard3930 4080tine.brigelsgaard@gmail.com
Hedvig Reusssuppleant
Anja Neiegaardsuppleant
Maria Watzenigsuppleant
Lars Lyhnerevisor2892 6063 lars.g.lyhne@gmail.com

Generalforsamling


Referat af generalforsamling for Skoleforeningen ved Michael Skolen lørdag den 18. marts 2017


Referat af Skoleforeningens konstituerende møde den 18. marts 2017