Evaluering

Tilsynsrapporter, Eksamensform, APV og UMV rapporter

 

Rudolf Steiner-Skolen Michaelskolen har meddelt Undervisningsministeriet/Ministeriet for Børn og Undervisning
at der ikke afholdes Folkeskolens afgangsprøver.

I henhold til lovkravene i Friskolelovens § 1b, stk. 1, 2 og 3, samt § 1c har Michael Skolen udarbejdet en beskrivelse af evalueringsmetoder for de enkelte elevers udbytte af skoleforløbet, en konkret evaluering af det samlede undervisningstilbud samt en handleplan for opfølgning af dette:

 

Evaluering 2016 / 2017
– En beskrivelse af Michael Skolens evalueringspraksis, evaluering af den enkelte elev, evaluering af det samlede undervisningstilbud samt handleplan for opfølgning

 

Evaluering 2015 / 2016
– En beskrivelse af Michael Skolens evalueringspraksis, evaluering af den enkelte elev, evaluering af det samlede undervisningstilbud samt handleplan for opfølgning

 

Evaluering 2014 /2015
– En beskrivelse af Michael Skolens evalueringspraksis, evaluering af den enkelte elev, evaluering af det samlede undervisningstilbud samt handleplan for opfølgning

 

Didaktisk Analyse af Rudolf Steiner Skolers Læringspraksis i 9. – 12- klasse
– Et forskningsprojekt med udgangspunkt i bla. Michael Skolens pædagogik og praksis – udført og beskrevet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet

Af § 9, stk. 2 i lov om friskoler og private grundskoler fremgår det, at tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og med at det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Frihed & Folkestyre
– Et indblik i Michaelskolens integrerede forløb om frihed og folkestyre

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport 2017 / 2018
Tilsynsførende, Karin Olander
e-mail:Karin.olander@email.dk

Tilsynsrapport 2016 / 2017
Tilsynsførende, Ove Frankel
e-mail:info@udviklingskunst.dk

Tilsynsrapport 2015 / 2016
Tilsynsførende, Ove Frankel
e-mail:info@udviklingskunst.dk

Tilsynsrapport 2014 / 2015
Tilsynsførende, Ove Frankel
e-mail:info@udviklingskunst.dk

Rapport 2013/2014
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen
e-mail:viggon1@hotmail.com

 Rapport 2012/2013
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

 Rapport 2011/2012
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

 Rapport 2010/2011
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

Rapport 2009/2010
Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

Rapport 2008/2009

Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

 Rapport 2007/2008

Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

Rapport 2006/2007

Tilsynsførende, Viggo Nørgaard Nielsen

 Rapport 2005/2006
Tilsynsførende, Ingegerd Auken

 Rapport 2004/2005
Tilsynsførende, Ingegerd Auken

 Rapport 2003/2004
Tilsynsførende, Ingegerd Auken

APV og UMV rapporter

Skolen har i 2014 gennemført en arbejdspladsvurderings-undersøgelse blandt de ansatte. Herunder findes rapporten om undersøgelsen i pdf-format.

 Arbejdspladsvurdering 2014

Skolen har i 2014 gennemført en undervisningsmiljøvurdering med eleverne i
9. klasse. Herunder findes rapporten om undersøgelsen i pdf-format.

 9. klasse Undervisningsmiljøundersøgelse 2014