Nyhedsbrev uge 24

STORE KONVOLUT
Fristen for aflevering var i går (onsdag), men vi skal jo have papirerne, hvis jeres børn skal i SFO, Klub eller hvis I skal søge fripladsstøtte (HUSK kopi af årsopgørelse 2017 fra SKAT til fri- pladsstøtteansøgninger).
Og det hele skal afleveres til mig eller skolens postkasse snarest!
Fra Brombærhuset
Hanne går på efterløn, derfor inviterer Brombærhuset alle tid- ligere børn, forældre, samarbejdspartnere mm. til afskeds- reception for Hanne i Brombærhuset
fredag d. 22. juni kl. 14.00-16.00

Klasseklargøring
I weekenden+ efter skoleafslutningen skal der ryddes op og gøres klar i klasserne. Det er en del af det at være på skolen, at forældrene deltager i det arbejde. Alle forventes at deltage. Klargøringen finder sted i dagene lørdag 23. juni, søndag 24. juni, mandag 25. juni og tirsdag 26. juni. Hvis I er i tvivl om noget så kontakt jeres klasserepræsentant.
Overskolen – store elever – søndagsarbejde tilbydes
Frugttorvet har ledige job i vores frugtpakkeri, arbejdstiden er søndag, typisk fra kl. 10:00 til 14:00 Målløn ca. kr. 130,- i timen. Din alder ca. 16 år.
Er du interesseret så send en SMS med: Navn, adresse og alder til 28 73 19 14
Hilsen http://www.frugttorvet.dk/

Adresseændringer
Kære forældre i Brombærhuset
Ved evt. flytning er det vigtigt, at I giver kontoret besked, gerne en måned før flytningen. Det er særlig vigtigt for jer i Brombærhuset, idet vi modtager tilskud fra jeres bopælskommuner og det er temmelig kompliceret, når der skal reguleres tilbage fra tidligere måneder.
Desværre sker det for ofte, at vi ikke får besked her, hvilket som det er anført ovenfor giver en del bøvl, ikke alene for os her, men også i kommunerne.
De bedste sommerhilsener Gitte, bogholder

Bolig søges
Kære forældre
Vi sagde farvel til Karlo (5.kl.) og Violas (2.kl.) far den 29.4.2018.
Vores familieliv har nu behov for, at vi rykker tættere på Michael Skolen, så vi alle kan cykle i skole og på arbejde.
Kan nogen på skolen hjælpe os? Vi tager imod med kyshånd.
Kærlig hilsen fra Ina, Karlo, Viola, Albert og Hugo tlf. 25 46 30 02