Michael Skolen i 2. fase af genåbningen

Kære alle på Michael skolen.

Fra og med mandag den 18. maj åbner Michael skolen for endnu fem klasser. Fra næste uge har vi 6.-10. klasse med i hverdagen – sammen med børnehuset, 0.-5. klasse og 2. hf/12. klasse, som allerede har været i gang længe. Kun 1. hf/11. klasse må blive hjemme og holde skansen som garanter for myndighedernes kontrol og corona-klogskab. 

Genåbningens principielle vilkår

Der er stadig tale om skoledrift under reglerne for nødundervisning – nu med udvidet bemanding. Under de gældende retningslinjer har vi på Michael skolen prioriteret, at alle de omfattede klasser skal have reel undervisning hver dag. 

Skolen (som også omfatter børnehus og SFO) har åbent hver dag i tidsrummet 7.30-16.00. Undervisningen foregår i ”rullende skemaer” som principielt omfatter to skemablokke mellem klokken 8.30 og 14.00 (se oversigten nedenfor), idet SFO og børnehus allerede åbner klokken 7.30. 

2. hf har dog udvidet skema til klokken cirka 15.30.

Mellem skemablokkene er indlagt en længere pause på en halv time, hvor der bliver gjort rent i løbet af dagen, inden skolen som helhed bliver rengjort hver dag efter skoletid. 

Klasserne vil i vidt omfang stadig være delt og have dobbelt lærerbemanding (jf. oversigten nedenfor), idet vi stadig skal overholde retningslinjerne for sundhedsmæssig forsvarlighed. 

Børnehus og SFO/klub

Skolens børnehave og pasningsordning er også stadig ramt af reglerne for nødpasning og har som udgangspunkt åbent fra 7.30 til 16.00. 

SFO-tilbuddet omfatter principielt alle elever, der ellers har været omfattet af SFO- og klubtilbud, altså 0.-6. klasse. Det er bare vigtigt for os, at man benytter sig af tilbuddet ved væsentligt behov, ligesom det stadig er et vilkår, at vi skal fortsætte med at prioritere de mindste (0.-3. klasse.) 

Man skal tilmelde sine børn til SFO via en mail til solveigskou@gmail.com (0. klasse) eller sfo@michaelskolen.dk (1.-6. klasse) så vi kan fastholde kontrollen med lokaler, hygiejne, delte børnegrupper og personalets ressourcer. 

Praktiske vilkår

Der er i mindre grad fokus på afstand, men i nok så høj grad fortsat fokus på hygiejne. Eleverne i 6.-10. klasse skal hjemmefra være forberedt på, at de skal vaske hænder flere gange om dagen: som minimum ved ankomst, før frokost, ved lokaleskift og inden de går hjem. Hertil kommer selvfølgelig ved toiletbesøg og den slags… 

Der er håndsprit i alle rum, og lokalerne bliver afsprittet i den lange skemapause mellem lektionerne. 

Af hensyn til den intensive rengøring må eleverne IKKE EFTERLADE ejendele i lokalerne når de går hjem. Vi er nødt til at sige, at efterladte materialer bliver fjernet uden ansvar. 

Klasserne er ikke nødvendigvis placeret i ”egne” lokaler, men placerer sig som det fremgår under ”lokale” i oversigten nedenfor, hvor det også fremgår, hvor klasserne opholder sig i pauserne: 

KLASSE MØDETID MØDESTED (morgen) LOKALE Udeareal UV
0. 8.30-13.00 (morgenpasning fra 8.00)   Bh. kl.  Bh. Kl. + (håndarb.) SH, LT
1. 9.00-13.00 Smedje (cykelstativer) 1. klasse Labyrint + krat LK + JM/Cecilie
2. 8.30-12.30 Smedje (cykelstativer) 2. klasse Bag sfo + bålhytte GOK + IM
3. 9.00-13.00 Foran salen Klub Klubbens + jordbunker SLP + Leander
4. 9.30-13.30 Foran 4. klasse 4. klasse Bag 4. kl + ½ fodboldbane AA + ID
5.  8.30-12.30 Overskolegården 11. klasse + overskole-køkken Del af p-plads + overskolegård BB + CB
6.  9.30-13.30 Amfiteatret 5.-6. klasse bag 5.-6. kl. + amfi PLL + faglærere
7.  10.00-14.00 Overskolegården 10. klasse Del af p-plads + overskolegård AVM + faglærere
8.  8.45-12.45 Foran 8. klasse 7.-8. klasse ½ fodboldbane + græs bag 7.-8. kl. NR + faglærere
9. 9.00-13.00 Overskolegården 9. klasse Boldbur + græs bag 9. kl. NIR/JMT/MPL + håndværk
10. 10.00-14.00 Smedje (cykelstativer) 12. klasse Område bag 12. kl. (+ tider i boldbur) IT/MO/JMT/NIR
11. (se Ludus)       Fjernundervisning

 

 

12. 8.45-ca. 15.40 Salen Salen Område bag sal (+ tider i boldbur) SB/MK, dramalærer

Dertil kommer, at 9.-10. klasse har undervisningsrelaterede hjemmeopgaver ud over skematiden. 

(Vi tager forbehold for sene ændringer!)

Skemaer

Skemaaktiviteterne følger et særskema, som klasselærere og klasseledere snarest udsender til de enkelte klasser med præcise informationer om fagfordeling osv. 

Overskolens aktiviteter vil (snarest!) fremgå af Ludus.  

Aflevering og parkering

Der er ingen parkering på p-pladsen i tidsrummet 10.00-13.30, fordi den bliver inddraget til udeområde! 

Ved afsætning af skolebørn skal parkering også om morgenen foregå på Stokholtbuen, hvor efter man kan følge børnene ned til kanten af skolegården, så de selv kan finde frem til deres mødested (se oversigten ovenfor). Vuggestue- og børnehavebørn skal selvfølgelig følges hen til børnehaven! 

Musikundervisning

Musikundervisningen fortsætter som fjernundervisning frem til 4. juni, hvor den afsluttes for i år. Vi er kede af de forstyrrelser, det medfører, men det beror på lokalestørrelsen. 

Skolebus

Vi skal have afklaret behovet for en skolebus fra Høje Taastrup. Ved behov kan man sende en anmodning til klasselærer/klasseleder snarest. HVIS ordningen sættes i gang, starter den først den mandag den 25. maj.

Skolebussen fra Herlev station er aflyst indtil videre. 

Rejser og fester

Alle skolerejser er aflyst i dette skoleår. Sommerfesten bliver også aflyst. Vi afventer stadig afklaring om mulighederne for vores sommerafslutning og 12. klasses afgang (vi antager, vi får retningslinjerne på plads inden 3. fase af genåbningen, som er rammesat til 8. juni). 

Skolen arrangerer pt en virtuel forårsudstilling, som bliver annonceret på sociale medier medio juni. 

Vi glæder os!

Idet vi betænker 1. hf/11. klasse med stort savn, glæder vi os til at se alle de andre!