Lørdagsskole 26. jan

Program:

8.45 Morgensang for alle

9.00-12.00 Eleverne er i klasserne og har almindelig undervisning.

9.00-10.30 Foredrag “Børn og Medier” for forældrene i eurytmisalen ved Finn Nørlev (Antroprosofisk Heilpraktiker og
medindehaver af konsultation og udviklingssted Lille
Hammershus i St. Merløse).

10.20-13.00 Café åben i 10. og 11. klasses lokaler. Det er 2. og 8.
klasse der har cafétjans. Elever fra 1.-6. kl. må først gå
i cafeen og butikken fra kl. 12.00 – så husk madpakker.

11.10-12.00 Oplæg til fejring af 100 års jubilæet for Waldorfskoler
“Waldorf 100”. https://www.waldorf-100.org/en/
For 100 år siden åbnede den første Waldorfskole/
Rudolf Steiner skole i Stuttgart 1919. Jubilæet
markeres verden rundt. Vi på skolen og i Sammenslutningen af Steiner skoler vil gerne bidrage til denne
fejring.

Frederikke Henriksen og lærer Ida Dey vil holde et oplæg om, hvor langt de er kommet på idéplan i samarbejdet i Sammenslutningen og invitere til idéudveksling
med forældrene i salen.
Der er mødepligt for eleverne og skolebusserne kører.
Lørdagsskoleforedrag om ”Børn og medier” v. Finn Nørlev
At den elektroniske udvikling er kommet for at blive er der ingen
tvivl om!

Det er med den som med alt andet her på jorden, det være sig i
dyre- plante- el. mineralriget, vil udviklingen gøre dette til en
velsignelse eller forbandelse for menneskene?
Skal vi drage nytte af dyr, giftplanter og elektronik, eller skal vi
beskytte os i mod det?
Disse spørgsmål er selvfølgelig mere nuancerede end blot et ja eller
nej!

Spørgsmålet er nok snarere, hvordan vi kan gøre den elektroniske
udvikling til en velsignelse i stedet for en forbandelse?
Foredrag i eurytmisalen kl. 9.00-10.30