Fag: Kemi i naturvidenskabelig faggruppe11. kl. HF forår 2019 Lærer: LJ


Titel 1: Introduktion til kemi i naturvidenskabelig faggruppe

Omfang:  14 lektioner á 45 minutter

Faglige mål og fokuspunkter:

Eleverne skal kunne

 • Beskrive enkle problemstillinger ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra kemi
 • Gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet

Kernestof:

 • grundstoffernes periodesystem (perioder, grupper, atommodeller, skaller, elektronstruktur)
 • kemiske bindingstyper og tilstandsformer (smelte- og kogepunkter, opløselighed)
 • uorganiske molekylers og ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • (kemiske formler, oktetreglen, ionforbindelser, simple og sammensatte ioner, molekylforbindelser, elektronparbinding, elektronprikformler, strukturformler)
 • kemiske reaktioner (reaktionsskema, reaktanter, produkter, koefficienter, afstemning, fotosyntese, fældningsreaktioner)

Supplerende stof:

BBC Four: Chemistry: A Volatile History, episode 1 (2010)

Øvelser:

 • Fældningsreaktioner
 • Detektiv i køkkenet

Arbejdsformer:

Individuelt arbejde, pararbejde, klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, journalskrivning


Titel 2: Syrer og baser

Omfang: 24 lektioner

Faglige mål:

Eleverne skal kunne

 • gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvantitativ karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet
 • præsentere, vurdere og formidle data fra empiribaseret arbejde, herunder beskrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og viden, modeller og metoder fra fagene
 • udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagenes begreber og repræsentationer

Kernestof:

 • Syre-basereaktioner (definitioner, eksempler, anvendelse af syrer og baser)
 • Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • (masse, molar masse, stofmængde, stofmængdekoncentration, volumen)

Supplerende stof:

 • pH-værdi
 • syre-baseindikatorer

Øvelser:

 • Skumvulkan
 • Lav din egen cola
 • pH-detektiv
 • Opvarmning af natron
 • Citronsyre i citronsaft
 • Salmiak

Arbejdsformer:

Individuelt arbejde, pararbejde, klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, journal- og rapportskrivning


Titel 3: NF-tur

Omfang: 4 lektioner

Faglige mål:

Eleverne skal kunne:

 • Gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvantitativ karakter under hensyntagen til sikkerhed i felten

Kernestof:

 • redoxreaktioner (fotosyntese og respiration)

Øvelse:

 • Vandpest

Arbejdsformer:

Gruppe- og klassearbejde


 

Titel 4: Energi

Omfang: 34 lektioner á 45 minutter

Indhold:

Hvad har samfundet brug for energi til, og hvordan skaffer man den energi?

Fossile brændsler, bioethanol, biodiesel.

Faglige mål og fokuspunkter:

Eleverne skal kunne:
- beskrive enkle problemstillinger af såvel enkel- som fællesfaglig karakter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi og/eller kemi
- gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvantitativ karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet og i felten
- præsentere, vurdere og formidle data fra empiribaseret arbejde, herunder beskrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og viden, modeller og metoder fra fagene
- udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagenes begreber og repræsentationer
- sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser

Kernestof:

- kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed (elektronparbindinger, hydrofil/hydrofob)

- organiske og uorganiske molekylers og ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse (alkaner, isomeri, alkoholer, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere, triglycerider, carbondioxid)

- kemiske reaktioner, herunder simple redoxreaktioner (afstemning, fotosyntese, forbrænding, carbonkredsløb)

- syre-basereaktioner

Supplerende stof:

- TED-talk Al Gore: The Case for Optimism on Climate Change

Eksperimentelt arbejde:

- Blandbarhed

- CO2-ballon, sluk et lys, pust opløsningen gul

- Alkoholgæring

- Antænding af dannet alkohol

- Fremstilling af sæbe

- Fehlings prøve

Arbejdsformer: Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde,

eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde, fremlæggelser.