Henvendelse og klagemulighed

Behandling af klager på Michael Skolen

Har du et spørgsmål, noget du undrer dig over eller en klage, henvender du dig altid i første omgang til den lærer eller pædagog, som klagen vedrører. Oplever du at problemet ikke bliver løst, skal du henvende dig til Michael Skolens Forvaltningsledelse via skolelederen.
Denne henvendelse skal ske via BLANKET FOR KLAGER.
Den måde vi handler på, er altid begrundet i vores professionelle vurdering af dels elevgruppens og dels det enkelte barns bedste. Som forældre kan det ske, at man har en anden oplevelse end lærere og pædagoger. Indimellem vil interesser og ønsker komme til at stå i modsætningsforhold til hinanden. Den gode samtale vil være den grundlæggende metode for at løse uoverensstemmelser og konflikter.
Du skal fremføre din klage på BLANKET FOR KLAGER, som kan udskrives herfra og sendes til skolelederen eller til skolens kontor. Din henvendelse vil blive behandlet så hurtigt som muligt og du vil modtage en tilbagemelding om, hvordan vi går videre i sagen.

Michael Skolens Lærerkollegium
mail@michaelskolen.dk
suspihl@gmail.com


Klageblanket