Praktisk information

Indmeldelse

Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.555 pr. barn. Beløbet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Skolepenge

Skolepenge, gavebidrag, SFO og fritidsklub betales månedsvis forud hele året via PBS. Juli er dog betalingsfri for SFO og fritidsklub.
For 1. barn i børnehaveklasse til 12. klasse betales kr. 1.380 om måneden plus frivilligt gavebidrag kr. 165 i alt kr. 1545.

For 2. barn i børnehaveklasse til 12. klasse betales kr. 1.113 om måneden plus frivilligt gavebidrag kr. 105 i alt 1218.

3. og efterfølgende børn er gratis (kr. 100 i gavebidrag).

Søskenderabat gives til børn i samme husstand.
Skolepenge (og gavebidrag) betales hver måned senest den 1. som eet samlet beløb, via PBS.
Indbetaling på girokort pålægges et gebyr på 75. kr.

Elevudmeldelse skal foretages skriftligt til skolens kontor. Der er en 1 måneds opsigelse fra den kommende 1.

Undervisningsministeriet har en ordning med tilskud til skolepenge. Hvert år i maj, sendes der informationsmateriale herom, og ansøgningsskema, sammen med det ny skoleårs takstblad.

Betalingsinformation

PBS-tilmelding

Brug dette link for tilmelding:

PBS-tilmelding

Skolefritidsordning

Taksten er kr. 875 om måneden. Der er åbent efter skoletid til 17.00. Der er pladsgaranti for alle elever til og med 3. klasse.

Fritidsordningen har åbent mandag – torsdag fra 7.30 til kl. 17.00, fredage til kl. 16.00. Derudover holder fritidsordningen åbent mellem nytår og skolestart, op til påske, i den sidste uge af juni og i den første uge af august. I Juli måned holdes sommerferie. I de ferieuger, hvor der er åbent, er åbningstiden fra kl. 8.30 til 17.00 mandag til torsdag og fredage fra 8.30 til 16.00.

Skolebus

Skolen har lejet to busser, der kører mellem henholdsvis Herlev St./Høje Taastrup St. og skolen. Det er gratis at køre med skolebussen og forældre/pårørende må gerne følge med børnene i bussen, hvis der er ledige pladser.

Skolebussen kører fra Høje-Taastrup Station kl. 8:20 og fra Herlev Station kl.8:25

 

Gavebidragsordning

Foruden skolepenge/børnehavebetaling lægges der fra bestyrelsens side op til, at man betaler et frivilligt månedligt gavebidrag.
Gavebidraget gives på frivillig basis, men nyder massiv opbakning i forældrekredsen og udgør en afgørende del af det økonomiske grundlag for Michael Skolen. Gavebidragene er bl.a. en forudsætning for de betydelige og fortsat nødvendige investeringer i institutionens fysiske rammer.
Bestyrelsen foreslår følgende frivillige gavebidrag, der som udgangspunkt opkræves sammen med betalingen for skole/børnehave:
Barn i børnehave: 50 kr./md.
1. barn i børnehaveklasse til 12. klasse: 165 kr./md.
2. barn i børnehaveklasse til 12. klasse: 105 kr./md.
3. og efterfølgende børn i børnehaveklasse til 12. klasse: 100 kr./md.
Det frivillige gavebidrag oprettes automatisk som fast betaling ved indmeldelse af barnet i skole/børnehave. Forældre, der ønsker at bidrage med såvel større som mindre beløb eller som måtte ønske helt at framelde gavebidraget skal meddele dette til skolens kontor.
Gavebidrag til Michaelskolen (skole og børnehave) er fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 A om fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv. Michaelskolen indberetter automatisk alle gavebidrag direkte til SKAT.

Instrumentundervisning

Individuel instrumentundervisning andrager kr. 500 pr. elev pr. måned i 10 måneder, idet juli og august er betalingsfri. Tilmelding til individuel instrumentundervisning er bindende for hele skoleåret

Klubben

 

Klubben er et pasnings/fritidstilbud til børnene fra 4.-6. klasse. Klubben koster kr. 875,- pr. måned.

Klubben har åbent mandag til torsdag fra skoletid til kl. 16.30, fredag til kl. 16.00.

Betingelser for udmeldelse

Der er ved udmeldelse fra skolen 1 måneds opsigelse fra den kommende 1.
Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, som bekræfter modtagelsen.

Der er ved udmeldelse fra SFO’en 1 måneds opsigelse fra den kommende 1.
Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, som bekræfter modtagelsen.

Der er ved udmeldelse fra børnehaven 2 måneders opsigelse fra den
kommende 1. Udmeldelse fra børnehaven kan ikke ske pr. juli. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, som bekræfter modtagelsen.

Der er ved udmeldelse fra fritidsklubben 1 måneds opsigelse fra den
kommende 1. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret, som bekræfter modtagelsen.