Ledige stillinger

Michael Skolen søger en sanglærer og pianist til ledig stilling fra august 2017
Sang
Sanglærer søges til klasseundervisning i kor/sang i 1.-5. klasse. 5-7 lektioner pr. uge med mulighed for at supplere med sololektioner.
Ansøgere skal have pædagogisk erfaring i arbejde med børn indenfor stemmedannelse, korindstudering og elementær hørelære.

Klaver
Pianist søges til at akkompagnere til eurytmi og kor, i alt 7 lektioner pr. uge. Dertil kommer akkompagnementtimer til skolens instrumentalelever. Der vil i løbet af de næste par år blive mulighed for flere lektioner.
Erfaring med Rudolf Steiner-pædagogik og mulighed for at kunne varetage begge fag vil være en fordel .
Løn og ansættelsesforhold efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ansættelsesproceduren:
Ansættelsen forestås af skolen forvaltning og musikudvalg.
Ansøgningsfristen for ansøgere er snarest muligt.
Ansøgningen med evt. anbefalinger skal være fremsendt på mail til mail@michaelskolen.dk
Inviteres du til samtale vil en del af samtalen være praktisk, hvor der enten spilles en lille klaversats eller indstuderes en lettere korsats.

Michael Skolen er en eksamensfri helhedsskole fra 0.-12. klasse.
Skolen har omkring 300 elever og 30 lærere og ligger i grønne omgivelser på grænsen mellem Herlev og Ballerup. Michael Skolen ledes af skolens forvaltning som består af ca. 25 lærere. Sammen er vi alle aktive og engagerede kolleger, som samarbejder om alt fra pædagogik, problemløsninger og beslutninger i samarbejde med skolens bestyrelse. Denne flade ledelsesstruktur er Michael Skolens kernepunkt og drivkraft. I fagene sang, musik og eurytmi deltager eleverne i et særligt fællesskab. Harmoni skabes sammen. Den enkeltes indsats er uundværlig i det fælles udtryk. Enheden i forhold til helheden opleves konkret. Den fælles glæde føles inderligt i fuldførelsen af opgaverne. I steinerpædagogikken støttes det hele menneskes udvikling gennem de forskellige fagområder og -metoder samt i hele skolens struktur og ånd.
Yderligere oplysninger fås hos Malene tlf.: 27 12 38 98

 

Tilkaldevikarer

Michael Skolen søger folk, gerne med tilknytning til skolen, der kan
springe til i tilfælde af akut vikarmangel. Spørgsmål
og henvendelse kan rettes til tlf. 40 20 85 33 (Inger) eller på
tlf. 44 84 98 98 ml. kl. 8.30-12.00 (skolens kontor).